Sosiale medium

Bø i Telemark
02
9°C
 

Dato

Tysdag 16. oktober 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Artiklar

Sønstebø feirar 90 år

/ / Toppsak
Stor jubleumsfeiring. Fire blad Sønstebø trår til med tredagars storfeiring i høve verksemda sitt 90-årsjubileum. Denne veka blir det gode tilbod og mange aktivitetar på huset. Her er f.v. Morten, Jan Helge, Tove og Monica framfor Sønstebøtunet. Foto: Øystein Akselberg Sønstebøfamilien feirar denne veka at det er 90 år
Les meir

Begge målformer står likt

/ / Toppsak
Alle kan kome med innspel I Midt-Telemark kommune skal nynorsk og bokmål vere likestilt, det skal målbruksplanen sørgje for. Denne målbruksplanen er nettopp sendt ut til offentleg ettersyn av fellesnemnda. Det vil seie at dei som vil kan kome med innspel til planen. Fristen for det er 5. november. Les
Les meir

Kommunen har 14 dagar på å betale

/ / Toppsak
Katarzyna Jachimowicz vann spiral-saka i Høgsterett Sauherad kommune tapte rettsaka om spiral-nekt og må betale legen 2,5 millionar kroner. Forsvarsdvokaten meiner dommen viser at legen vart krenka. Det gjeld og to legar i Bø. Høgsterett har gitt tidlegare kommunelege Katarzyna Jachimowicz medhald. Det var ulovleg å seie ho opp fordi
Les meir

Leigeprisen for miljøstasjon er redusert

/ / Toppsak
Renovasjonsselskapet IRMAT sin avtale om leige av eit areal på Brenna til etablering og drift av ein interkommunal miljøstasjon har vore ei heit potet i media. Både lokaliseringa og prisen som IRMAT må betale til grunneigar og utleigar Brenna Stasjon AS ved Jørn Pettersen har vore kritisert frå ulike hald.Miljøstasjonen
Les meir

Asfalterer i Bordvegen

/ / Toppsak
Asfaltarbeid. Det er stor aktivtet langs nederste del av Borgjavegen og Bordvegen i dag. Foto: Øystein Akselberg B&R Maskin har arbeidet med oppgradering av gang- og sykkelvegen mellom Borgjabrua og oppover langs Bordvegen i Breisås. I dag starta legging av asfalt på strekningen mellom Borgjabrua og krysset til Flitavegen.
Les meir

Kunstnarhuset blir kunstfond

/ / Toppsak
Skal skape kunstnarleg aktivitet I 25 år bidrog Kunstnerhuset på Gvarv med kunst og kulturopplevingar. I framtida vil Kunstnerhusets fond bidra til meir kunstnarisk aktivitet i Midt-Telemark. I vår selde Sauherad kommune Kunstnerhuset i Gamlegata 7 til Eirik Hindrum for 800.000 kroner. Da var det seks år sidan Kunstnerhusets foreining
Les meir

Rektor ved USN skuffa

/ / Toppsak
– Legg opp til låg vekst I forslaget til statsbudsjett som vart lagt fram måndag får Universitetet i Søraust-Noreg (USN) 1,85 milliardar kroner i 2019, det er ei auke på ein prosent frå 2018. – Når regjeringa i mange samanhengar understrekar at den skal satse på høgare utdanning og forsking
Les meir

Stabile lokalaviser

Folk les lokalaviser både på papir og nett Lokalavisene står svært sterkt – og folk les det journalistiske innhaldet både på papir og nett. Det viser den halvårige opplagskontrollen til Medietilsynet. Landslaget for lokalaviser (LLA) er organisasjonen for over 100 av lokalavisene i Noreg. Desse fådagersavisene har nå
Les meir

Nytt lensmannskontor skal byggjast på Brenna

/ / Toppsak
Tomt på Brenna. Birk Bygg AS skal byggje lensmannskontor på Brenna industriområde i Sauherad. Politiets Fellstjenester tildelte tysdag oppdrag for utleige av nytt lensmannskontor i Midt-Telemark til entreprenøren Birk Bygg As. Birk Bygg vil sjølv vere entreprenør for oppføring av bygget og stå som utleigar til politiet. Bygget vil
Les meir

Studentar melder flytting til Bø

/ / Toppsak
– Me har akkurat passert 200 registrerte studentar som vil flytte til Bø i kampanjeåret 2018. Det melder Marita Kristina Valkeinen i Bø kommune. Ho opplyser at det framleis er mogleg å registrere seg. I år som i fjor får studentar som melder flytting til Bø ein sykkel. Kampanjen vart vedteken i kommunestyret
Les meir

Første snøen på Lifjell

/ / Toppsak
Vinteren nærmar seg. Slik såg det ut i skibakken i Vinterland på Lifjell i dag. Foto: Lifjell skisenter webcam. At vinteren er i anmarsj fekk me eit teikn på i dag då snøbygene gjekk over Lifjell. I ellevetida la det seg eit kvitt dryss også på Jønnbu på Lifjell.
Les meir

Ung kulturprisvinnar

/ / Toppsak
Thea Ellingsen Grant (20) er tildelt Sauherad kommunes UngKulPris for 2018. Thea, som går på jazzlina på NTNU i Trondheim og er med i fleire band, skal bruke prisen til plateinnspelingar. – Å få denne prisen betyr veldig mykje for meg. Eg er glad og takknemleg for å bli anerkjent
Les meir

Populær eplefest trakk mange folk

/ / Toppsak
Lokalprodusert mat sto i sentrum for marknadsdagen på Norsk Eplefest, som i dag fylte sentrum av Gvarv med tilreisande frå fjern og nær. Folk flokka seg ikkje minst rundt eplebonde Kittil Darrud og dei andre som delte ut smakebitar av saftige eple frå Midt-Telemark. Ein av dei som smakte seg
Les meir

Fellesnemnda ha dette ordførarkjedet

/ / Toppsak
Fellesnemnda går for Listog sitt forslag Arbeidsgruppa meiner vinnarforslaget skildrar historia på ein god måte gjennom symbolbruken. Einaste problemet kan vere Margit Hjukse. Det har vore lyst ut ein konkurranse om å utforme nytt ordførarkjede for Midt-Telemark kommune. Ei arbeidsgruppe har plukka ut forslaget til Gunbjørg Listog som det som
Les meir

Håpar på pengar til pendlarparkering

/ / Toppsak
Gvarv er eit trafikknutepunkt for bussar frå Bø, Notodden og Skien. Ved riksveg 36 rett nedanfor Gvarvkrysset har Statens vegvesen planar om pendlarparkering og ny busshaldeplass. Før 2023 finst det ikkje statlige pengar til prosjektet, men nå håper teknisk sjef i Bø og Sauherad, Vidar Lofthus, at Telemark fylkeskommune kan bidra. Å
Les meir

Tre lag i opprykkskamp

/ / Toppsak
Tre lag i toppen. Det kan bli mange gledesscener for Skarphedinlag i haust. Tre av seniorlaga til Skarphedin har mykje å spele for utover hausten. Kan det bli tre opprykk? Arkivfoto: Øystein Akselberg Skarphedin fotball har tre av sine fire seniorlag i opprykkskamp denne hausten. Damelaget ligg i toppen
Les meir

Utsett svarfrist for ny sjef

/ / Toppsak
Potensiell Gullbring-sjef ventar på politikarane Avtroppande styreleiar Arne Rui opplyser at personen som har fått tilbod om å ta over som dagleg leiar for Gullbring kulturanlegg har fått utsett svarfrist. Vedkomande får vente med å takke ja eller nei til etter at kommunen har behandla rapporten om Gullbring som KPMG
Les meir

Lifjellstua på «Norge nå»

/ / Toppsak
I kveld klokka 20:25 kan me sjå kjente og kjære trakter på NRK1. Da blir aktualitetsprogrammet «Norge nå» sendt direkte frå Lifjellstua og Lifjell, eller som det står i programomtalen på nrk.no; NRK sender i kveld direkte frå toppen av Lifjell i Bø kommune. Elgjakta som startar i dag er
Les meir

Snart anleggsstart på Bø stasjon

/ / Toppsak
Midlertidig parkering. Under anleggsperioden på stasjonsområdet blir det parkering på andre sida av jernbanesporet, som betyr at folk må køyre og gå via Borgjabrua. Byggjetida er venta å ta seks til åtte veker. Det blir ikkje høve til å krysse toglinja til fots. Foto: Øystein Akselberg Den store ombygginga
Les meir

Riksteatret hjelper Gullbring

/ / Toppsak
Gullbring kulturanlegg skal få hjelp av Riksteatret til å fylle salen med publikum på teaterframsyningar. Kulturhuset i Bø er ein av fleire scenar som Riksteatret tilbyr kursing, hjelp og samarbeid om marknadsføring og sal. Konstituert leiar i Gullbring, Katharina Skomedal, er glad for tilbodet som ho seier kan kome til
Les meir
Loading...
Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje