Sosiale medium

Bø i Telemark
01
17°C
 

Dato

Sundag 16. juni 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Artiklar

Investeringsplanar for totalt 600 millionar kroner

/ / Toppsak
Vil ikkje levere ut skjema: Kommunalsjef Hanne Winberg gjekk igjennom eit par skjema med tal over investeringar i møtet sist fredag. Det eine, eit rekneark med investeringar til nær 400 millionar kroner, ville ikkje programleiar Per Dehli levere ut til pressa. Investeringar for 378 millionar kroner er vedtekne i
Les meir

Ja til flygel i Sauherad

Helle Friis Knutzen (MDG) ville heller bruke pengar på anna kulturutstyr til glede for barn og unge. Foto: Gro B. Røiland Flygel eller ikkje flygel, det var spørsmålet i Sauherad kommunestyre torsdag kveld. Saka handla om eit konsertflygel i Idunshall på Akkerhaugen, som huskomiteen ønskte at kommunen skulle overta mot
Les meir

Styret i Gullbring trekkjer seg

/ / Toppsak
Har blitt avvist: I eit brev til kommunen skriv styret at det har blitt avvist fleire gonger når det har spurt om å bli involvert, blant anna då drifta skulle granskast av eit utanforstande konsulentselskap. F.v. Terje Wold, Eva Rismo, Heidi Troneng og Svein Arntsen. Terje Wold trekkjer seg som
Les meir

Fleire positive til kommunesamanslåing

/ / Toppsak
Fleire innbyggjarar i Bø og Sauherad er på vandring i synet på kommunesamanslåing. Foto: Øystein Akselberg Sauheringar er fortsatt meir positive til kommunesamanslåing enn bøheringar. Litt fleire innbyggjarar har også endra meining i positiv retning. Det er under eit år til Bø og Sauherad skal slå seg saman til Midt-Telemark
Les meir

Skeptisk til Hent meg-bussen

/ / Toppsak
Sommarlanddirektør Rene Langeveld Sas er bekymra for at parkens tilsette skal få eit dårlegare busstilbod med Hent meg-bussen. Foto: Gro B. Røiland  Rene Langeveld Sas, direktør for Sommarland i Bø, er skeptisk til Hent meg-bussen som i juli overtar for rutebussen Bøbussen. Han fryktar det vil skape problem for ungdom
Les meir

Vil ha betre akutt-flyt

/ / Toppsak
Instruktørar. Frøydis Haukeland (bak t.v.) har med seg fem instruktørar som skal kurse dei tilsette i helsevesenet i Bø og Sauherad. Nr to f.v. bak: Gro Tinnesand, heimesjukepleien, Bø, Mona Storkaas, Sauherad bygdeheim, Odd Bakka, Bø sjukeheim. Framme f.v. Maria Pedersen, heimesjukepleien, Bø, Birte Marten Oswald, Sauherad bygdeheim. I
Les meir

Avspark for cup- og festivalmånaden

Rune Digranes Bøen (f.v.), Skarphedin fotball, André Horgen, Skarphedin langrenn, Lars Jørum, Skarphedin handball og Sverre Jacobsen, Bø kulturnettverk, er klare for årets største dugnadsmånad.

Denne helga er 2600 unge fotballspelarar og lagleiarar samla i Bø for å delta på Somarland Cup 2019. Fotballcupen dreg i gang cup-
Les meir

Luk burot ­ – vinn pengar

Unge plantar. Slik ser unge burotplantar ut. Baksida av blada er grå.
Astma- og Allergiforbundet arrangerer burot-lukekonkurranse. Dei lovar ut fem pengepremiar til skular og barnehagar som deltek i Aksjon Burot. Det er mange som er plaga av burotpollen. – Burotpollen fører til store allergiplager med rennande nase,
Les meir

Park-oppussing for 15 millionar kroner

Marknads- og salskoordinator Eli Landsdal ved det nye kioskbygget i Sommarland. Foto: Gro B. Røiland Når Sommarland til helga opnar dørene for sesongstart, er parken oppgradert for 15 millionar kroner. Både godt synlege og mindre synlege oppgraderingar er gjort. Blant det godt synlege er iskiosken på øya ved Sommarlandelva som
Les meir

Ja til alkoholservering på to kjøpesenter i Bø

/ / Artiklar, Toppsak
Formannskapet i Bø seier ja til alkoholservering på begge kjøpesentra i Bø.
Foto: Øystein Akselberg Skjenkeløyve på to kjøpesenter Bø formannskap vedtok måndag formiddag å gje skjenkeløyve til restauranten China House som skal flytte inn på Bøsenteret, samt eit nytt skjenkeløyve for ein ny restaurant på Sønstebøtunet. Dette blei vedtatt
Les meir

Ny samlingsplass på Gvarv


Samlingsplass: Dei tykkjer det er fit at det skjer noko på Gvarv. Frå venstre Julie Meinstad Akerhaugen, Såmund Sauro Tresland, Sara Heien, Olav Haukvik, Per Norendal, Emil Sannes Hegg, Eivind Lie, Jakob Sæl og Ida Emilie Øien Dalen.
Taco, brettspel og karaoke var blant tilboda då den
Les meir

– Tilsette reagerer på pengebruken

Orientering: Fellesnemnda og partssamansett utval fekk orientering om budsjettoverskridingane for kommunehuset i Bø. Tillitsvald Liv Omnes, bak t.h. reagerte. Per Simon Slettebø t-h- stilte også spørsmål ved sprekken.
– Dei tilsette reagerer på pengebruken på kommunehuset i Bø. Det seier tillitsvald i partssamansett utval, Liv Omnes frå Fagforbundet
Les meir

Satsar på bier og honning

Tore Valen (t.v.) og Said Abuzamel er begge erfarne birøktarar frå høvesvis Svenseid og Syria. Foto: Gro B. Røiland. Syriske Said Abuzamel vil gjera bier og honningproduksjon til levebrød i sitt nye heimland. Til å hjelpe seg i gang har han birøktar Tore Valen. I 2013 kom Said
Les meir

Gullbring-sjef har sagt opp jobben

Dagleg leiar i Gullbring kulturanlegg, Katharina Berg Skomedal, sa i går opp stillinga si som dagleg leiar i kulturanlegget. Skomedal blei fast tilsett i leiarstillinga 1. mai i år, etter å ha vore konstituert i stillinga etter Espen Raastad sidan 1. august i fjor. Opprinneleg vart ho tilsett som marknads-
Les meir

Dei får Bø til å blomstre

Thorvald Amundsen, Bjørg Momrak og Ingrid Askildt har planta 256 blomar i rundkjøringa. Foto: Gro B. Røiland Den frivillige blomsterpatruljen som kvar sommar får Bø til å blomstre har vore i aksjon igjen. Tysdag var sju frivillige i sving med planting både i rundkjøringa i gata, ved Bøsenteret og
Les meir

20.000 til Gvarv-korps

PENGEGÅVE: Gvarv skolekorps har fått 20.000 kroner av Sparebanken Sør. Elevar frå klassekorpset i 4. klasse fekk æra av å ta imot den generøse gåva sist veke.
Foto: Damae Jongkind

Sparebanken Sør har nok ein gong klart overraskingas kunst. Nyleg gav banken på eige initiativ 20.000 kroner til Gvarv
Les meir

Vil ha sameige med USN og SSN

/ / Toppsak
Tilrår sameige. Administrasjonen vil byggje bruer mot Universitetet og Studentsamskipnaden i framtidas organisering av kulturhuset. Foto: Øystein Akselberg Vil ha sameige i Gullbring kulturanlegg Administrasjonen i Bø kommune la før helga fram si tilråding i saka om framtidig drift og organisering av Gullbring kulturanlegg. Det blir bede om at rådmannen
Les meir

Gummigranulat i kommunestyret

Helle Friis Knutzen ville vite kor mange av Sauherads kunstgrasbanar som har gummigranulat av oppmalne bildekk. Arkivfoto: Gro B. Røiland Kor mange av Sauherads kunstgrasbanar har fyllmasse av oppmalne bildekk, og er det iverksett tiltak for å beskytte mot avrenning til vassdrag og spreiing til området rundt? Det var
Les meir

Martin kåra til årets sjukepleiar

/ / Toppsak
BRUKAR FORSKING: Fylkesleiar Lillian Elise Esborg Bergane seier at årets sjukepleiar, Martin Ytreland, brukar forsking i arbeidet sitt. Han motiverer også tilsette til å ta vidareutdanning. Foto: Norsk Sykepleierforbund Telemark Martin Ytreland, styrar ved Sauherad bygdeheim, er kåra til årets sjukepleiar i Telemark. – Det blir sagt om Martin Ytrelande
Les meir

IL Skade får granulat-pålegg

/ / Toppsak
Granulat på avvegar. Slik såg det ut på Kåsabanen i Lunde under lokaloppgjeret mellom Ulefoss/ Skade og Skarphedin 16. mai. Her ser ein graulat i store haugar både i dreneringsgrøfter og ved kummane. Foto: Øystein Akselberg Anleggsavdelinga i Noregs fotballforbund har vore på synfaring på fotballbaner i Midt-Telemark og blant
Les meir
Loading...
Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje