Sosiale medium

Bø i Telemark
34
-13°C
 

Dato

Tysdag 12. desember 2017

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Vil trygge Oterholtfossen

Vil satse nytt på Bøelva. Ingebjørg Norbø vil gjere Bøelva meir tilgjengeleg for friluftsaktivitetar. Foto: Hilde Eika Nesje

 

 

Vil ta vare på Oterholtfossen og satse meir på friluftsliv ved elva

Ingebjørg Nordbø frå MDG Midt-Telemark håpar at Bø kommune og Midt-Telemark Energi legg planane om utbygging av Oterholtfossen vekk for godt etter at Norges vasskraft- og energidirektorat (NVE) har sagt nei til utbygging. Ho vil heller satse meir på å utvikle gode rekreasjons- og friluftsområde her.

– Eg er så glad i Oterholtfossen, og set pris på at første instans har sagt nei til utbygging av han. Eg vil heller gjere Bøelva meir tilgjengeleg for friluftsaktivitetar, seier ho, og utfordrar ordføraren og dei andre politikarane i kommunen til å tenkje nytt om Bøelva.

Sist veke kom meldinga frå NVE om at det avslår søknaden frå Midt-Telemark Energi og Bø kommune om utbygging av ein kraftstasjon i Herrefoss. NVE rår dessutan Olje- og energidepartementet frå å gje løyve til å byggje eit nytt kraftverk i Oterholtfossen. Grunngjevinga er at ein meiner dei negative effektane er store vurdert opp mot samla kraftproduksjon. Det spesielle med vurderinga er at det ikkje bare er elvemiljøet ein har teke omsyn til. Verdien av Bøelva og Oterholtfossen som viktige både for kultur- og landskapsopplevingar, rekreasjon og friluftsaktivitetar har også blitt sterke grunnar til å avslå utbygging.

 

Les meir i papiravisa eller på buyandread.no

 

Garden tilbake til Bø

Hans Majestet Kongens Garde kjem tilbake til Bø i juni neste år. Arkivfoto: Gro B. Røiland

 

Gjenvisitt av Garden
Hans Majestet Kongens Garde kjem tilbake til Bø og Sommarlandfestivalen. Dei kjem med både musikk- og drilltropp, i alt 120 personar. Laurdag 23. juni 2018 vil dei halde drilloppvisning på Høgskulebanen. I samarbeid med Korpsnett, vil festivalen også for første gang arrangere NM i marsjering. Dette vil også foregå på banen ved høgskulen. Sommarlandfestivalen 2018 blir arrangert 22.-24.juni.

Kvinne funne død i Seljordsvatnet

 

 

Søndag ettermiddag kunne politiet melde at ei kvinne hadde blitt funne død i Seljordsvatnet.

Det har blitt gjort omfattande søk i Seljordsvatnet etter båtulykka torsdag, der to unge menn omkom etter at båten dei sat i kantra. Ei kvinne har nå blitt funne på 13 meters djup mellom Vesleøy og Storøy etter at det søndag føremiddag blei starta søk med sonar etter ein lærar som har vore sakna etter ulykka. Ifølgje politet blei kvinna funne i nærleiken av der ulykka fann stad. Det er veldig grumsete på botnen der den omkomne kvinna blei funne.

Den sakna læraren var på privat tur med fem elevar frå vaksenopplæringa i Bø og Nome torsdag. Dei sat i ein båt femten meter frå land da bølgjer slo innover båten og førte til at den velta. Læraren klarte ifølgje dei som var med først å komme seg i land, men svømte deretter ut for å redde dei to som vart verande att i vatnet og omkom.

Politiet har varsla dei pårørande til den 53 år gamle læraren frå Bø om funnet i Seljordsvatnet, men identiteten til den døde personen er ikkje stadfesta offisielt enno.

Politiet samarbeider nå vidare med kriseteama i kommunane Bø, Seljord og Nome for å ta vare på pårørande og andre involverte.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®