Sosiale medium

Bø i Telemark
38
8°C
 

Dato

Torsdag 24. august 2017

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Full fres på Rallebanen i dag

Mange påmeldt. Heile 70 deltakarar køyrer løp på Rallebanen laurdag. Arkivfoto

 

Crosscart på Rallebanen

I dag, laurdag 5. august, er det full fres på Rallebanen i Bø med NM-runde i Crosscart. 70 deltakarar er påmeldt og det køyrast i ulike klassar alt etter motorstorleik. Det er deltaking frå Noreg, Sverige og Danmark.

Interessa for årets siste runde i Bø-cupen i bilcross 30. september er også enorm. Etter kort tid vart runden fullteikna med 135 startande. Leif Einar Lothe (Lothepus) og Joar Førde (Levemann) fra Fjorden Cowboys er to av dei førehandspåmeldte.

Bøjente til friidretts-EM

Til EM i Polen. Bøjenta Mariann Roe skal representere Noreg i EM i friidrett U23 i juli. Arkivfoto: Hilde Eika Nesje

 

Mariann Roe til EM i Polen

Norges Friidrettsforbund har i dag tatt ut troppen som skal representere Noreg ved Europameisterskapen i friidrett U23 i polske Bydgoszcz frå 13. til 16. juli. Blant jentene med norsk flagg på brystet er bøheringen Mariann Roe som spring for Skarphedin IL. Ho skal springe 10.000 meter i Polen.

– Me har ein veldig spennande tropp, og eg har stor tru på at me skal gjere oss godt bemerka i denne meisterskapen, seier toppidrettssjef Håvard Tjørhom.

Dette er den 11. europameisterskapen for U23, og den norske medaljebeholdninga i tidlegare meisterskap er fem gull, tre sølv og to bronse.

Ti nye arbeidsplassar til Bø

 

Får ti statlege arbeidsplassar frå nyttår

 

I samband med ei omfattande omorganisering av kunnskapsssektoren blir ti statlege arbeidplassar flytta frå Oslo til Bø frå januar 2018.

 

Torsdag 15. juni la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fram korleis han vil organisere dei ulike verksemdene i kunnskapssektoren. Målet er å leggje til rette for livslang læring og betre kvalitet i barnehage, skule og høgare utdanning.

Totalt vil 60 statlege arbeidsplassar bli spreidd rundt i landet med denne omorganiseringa, ti av dei blir plassert i Bø. Det er sekretariatet for FUB (Foreldreutvalget for barnehagen) og FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) som frå nyttår kjem til Bø. Noko av grunngjevinga for denne omplasseringa er at Bø ikkje ligg langt frå Oslo, har gode kommunikasjonstilbod, i tillegg til at kompetansearbeidsplassar som Telemarksforsking og Høgskulen i Sør-Aust-Noreg er plassert i bygda.

 

Vinteren 2016 fekk kunnskapsministeren rapporten Kunnskapssektoren sett utenfra frå ei ekspertgruppe. Rapporten ga ei vurdering av korleis oppgåvene til Kunnskapsdepartementet og dei underliggande verksemdene kunne løysast på ein betre måte.

På bakgrunn av rapporten, blei det sett ned eit prosjekt i Kunnskapsdepartementet som skulle tilrå ei ny organisering av sektoren. Prosjektet fekk tre målsettingar: Betre måloppnåing, meir effektiv oppgåveløysing og fleire arbeidsplassar utanfor Oslo.

No har regjeringa altså avgjort korleis den ønskjer å organisere kunnskapssektoren, og kor mange arbeidsplassar som skal flytte ut av Oslo i samband med omorganiseringa.

 

Les meir i papiravisa neste veke, eller på buyandread.no

 

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®