Sosiale medium

Bø i Telemark
03
11°C
 

Dato

Måndag 26. juni 2017

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Ti nye arbeidsplassar til Bø

 

Får ti statlege arbeidsplassar frå nyttår

 

I samband med ei omfattande omorganisering av kunnskapsssektoren blir ti statlege arbeidplassar flytta frå Oslo til Bø frå januar 2018.

 

Torsdag 15. juni la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fram korleis han vil organisere dei ulike verksemdene i kunnskapssektoren. Målet er å leggje til rette for livslang læring og betre kvalitet i barnehage, skule og høgare utdanning.

Totalt vil 60 statlege arbeidsplassar bli spreidd rundt i landet med denne omorganiseringa, ti av dei blir plassert i Bø. Det er sekretariatet for FUB (Foreldreutvalget for barnehagen) og FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) som frå nyttår kjem til Bø. Noko av grunngjevinga for denne omplasseringa er at Bø ikkje ligg langt frå Oslo, har gode kommunikasjonstilbod, i tillegg til at kompetansearbeidsplassar som Telemarksforsking og Høgskulen i Sør-Aust-Noreg er plassert i bygda.

 

Vinteren 2016 fekk kunnskapsministeren rapporten Kunnskapssektoren sett utenfra frå ei ekspertgruppe. Rapporten ga ei vurdering av korleis oppgåvene til Kunnskapsdepartementet og dei underliggande verksemdene kunne løysast på ein betre måte.

På bakgrunn av rapporten, blei det sett ned eit prosjekt i Kunnskapsdepartementet som skulle tilrå ei ny organisering av sektoren. Prosjektet fekk tre målsettingar: Betre måloppnåing, meir effektiv oppgåveløysing og fleire arbeidsplassar utanfor Oslo.

No har regjeringa altså avgjort korleis den ønskjer å organisere kunnskapssektoren, og kor mange arbeidsplassar som skal flytte ut av Oslo i samband med omorganiseringa.

 

Les meir i papiravisa neste veke, eller på buyandread.no

 

Forseinka lokalavis

Uteblitt avis. Svært mange av Bø blad sine abonnentar fekk ikkje avisa si førre veke. Posten melder nå at den er på veg.

 

Manglande levering av lokalavisa

Bø blad beklagar så mykje overfor svært mange abonnentar som ikkje har fått avisa si i førre veke (biletet). Den skulle ha blitt levert i postkassene i løpet av fredag. Posten melder om problem med sortering av Bø blad på Stokke postterminal. Lokalavisa skal vere sortert ut i dag og den bør da bli levert i løpet av tysdag.

Kan bli årets musikkommune

God kulturskule. For å bli Norges kulturkommune blir Bø blant anna vurdert etter talet på undervisningstimar i kulturskulen. Her er gitarlærar Erik Norheim i sving med elevane Mannar Al-Aazari (t.v.) og Markus Fossum. Arkivfoto: Øystein Akselberg

 

Både Bø og Sauherad er nominert til Norges musikkommune 2017

 

Musikkaktiviteten i både Bø og Sauherad blir lagt merke til på landsbasis. Nå er begge kommunar nominert til Norges musikkommune 2017.

Kvart år sidan 2013 har Norsk musikkråd kåra den beste musikkommunen i landet, som er ein kommune som har utmerkt seg i arbeidet for å leggje til rette for lokalt musikkliv. I år er både Bø og Sauherad med blant dei ti nominerte kommunane. Dei øvrige nominerte er Røros, Tolga, Os i Hedmark, Folldal, Volda, Gloppen, Engerdal og Vang.

Ifølgje ei pressemelding frå Norsk musikkråd tek kåringa utgangspunkt i kva for mulegheiter innbyggjarar i alle aldersgrupper har til å delta i og oppleve musikk, noko som er i tråd med Norsk musikkråds verdigrunnlag.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®