Sosiale medium

Bø i Telemark
18
10°C
 

Dato

Tysdag 17. oktober 2017

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Kvinne funne død i Seljordsvatnet

 

 

Søndag ettermiddag kunne politiet melde at ei kvinne hadde blitt funne død i Seljordsvatnet.

Det har blitt gjort omfattande søk i Seljordsvatnet etter båtulykka torsdag, der to unge menn omkom etter at båten dei sat i kantra. Ei kvinne har nå blitt funne på 13 meters djup mellom Vesleøy og Storøy etter at det søndag føremiddag blei starta søk med sonar etter ein lærar som har vore sakna etter ulykka. Ifølgje politet blei kvinna funne i nærleiken av der ulykka fann stad. Det er veldig grumsete på botnen der den omkomne kvinna blei funne.

Den sakna læraren var på privat tur med fem elevar frå vaksenopplæringa i Bø og Nome torsdag. Dei sat i ein båt femten meter frå land da bølgjer slo innover båten og førte til at den velta. Læraren klarte ifølgje dei som var med først å komme seg i land, men svømte deretter ut for å redde dei to som vart verande att i vatnet og omkom.

Politiet har varsla dei pårørande til den 53 år gamle læraren frå Bø om funnet i Seljordsvatnet, men identiteten til den døde personen er ikkje stadfesta offisielt enno.

Politiet samarbeider nå vidare med kriseteama i kommunane Bø, Seljord og Nome for å ta vare på pårørande og andre involverte.

Ville redde elevane som drukna

Det blir fortsatt søkt etter den sakna læraren i Seljorsvatnet etter den tragiske båtulykka torsdag. Foto: Halvor Ulvenes, Varden

 

Søkjer fortsatt etter sakna lærar

Lærar Gunhild Egenæs (53) frå Bø er fortsatt sakna etter båtulykka i Seljordsvatnet torsdag. Ho forsvann da ho prøvde å redde dei to elevane som drukna.

 

Det var Aslan Mohamed Omer (19) og Mohamed Mahamud Abdi (20) som omkom da ein båt kantra i Seljordsvatnet ved 14.15-tida torsdag. Læraren deira, Gunhild Egenæs, er fortsatt sakna etter at ho la på svøm for å redde dei to. Alle tre var busett i Bø.

Politi og Røde Kors har heilt sidan ulykka blei varsla søkt etter den sakna læraren både på land og i vatnoverflata i det aktuelle området utan resultat. Søndag føremiddag har det igjen blitt starta opp søk, denne gong i djupet med sonar.

 

Parallelt med søket har saka blitt etterforska av politiet, blant anna med avhøyr av dei overlevande, og på bakgrunn av dette har politiet så langt kome fram til følgjande hendingsløp:

Fem av dei seks i båten hadde blitt invitert på tur til ei hytte ved Seljordsvatnet som den sakna læraren eig. Dei sat alle i ein mindre fritidsbåt på cirka 14 fot med påhengsmotor og båten låg cirka 15 meter frå land da bølgjer slo innover slik at båten tok inn vatn. Fire av personane i båten klarte å komme seg i land, deriblant den sakna læraren. To blei liggjande i vatnet. Da svømte læraren tilbake for å hjelpe, og blei sist sett da ho var på veg mot dei.

Ein av dei omkome hadde på seg redningsvest, den andre hadde det ikkje. Den sakna læraren hadde heller ikkje på seg redningsvest.

Både læraren og elevane er knytt til Bø og Nome vaksenopplæring, men turen var i privat regi. Det er oppretta kriseteam i både Seljord, Bø og Nome i samband med ulykka.

Dei pårørande er varsla og ønskjer ikkje at det blir brukt foto av dei involverte i media.

 

Størst, men tapte mest

Ordførar Mette Haugholt (Ap) kan juble over flest stemmer i Sauherad, men partiet gjekk også mest ned i Stortingsvalet. Arkivfoto: Marta Kjøllesdal

 

Senterpartiet vant mest i Sauherad

 

Arbeiderpartiet fekk flest stemmer i Sauherad på valdagen i går, men gjekk ned 5,1 prosentpoeng i høve førre val. Senterpartiet fekk nest flest stemmer og blei valets vinnar også i Sauherad. Partiet auka med 9,1 prosentpoeng.

Både Høyre og Fremskrittspartiet fekk mindre oppslutnad i dette Stortingsvalet enn dei gjorde for fire år sidan, det same gjeld KrF og Venstre. MDG, SV og Rødt hadde alle ein auke.

 

I Sauherad var det elles 3211 personar som kunne stemme. 2388 gjorde det, noko som betyr at 75 prosent brukte stemmeretten sin. 462 personar hadde førehandsstemt, sju stemte blankt og 10 stemmer blei forkasta.

 

Valresultat i Sauherad – Stortingsvalet 2017:

(Kjelde: www.valgresultat.no)

 

 

Arbeiderpartiet

 

28,4%

 

(-5,1 pp)

Senterpartiet 20,2% (9,1 pp)
Høgre 16,2% (-0,3 pp)
Fremskrittspartiet 16,1% (-0,8 pp)
Kristelig Folkeparti 5,2% (-3,5 pp)
Venstre 4,0% (-1,1 pp)
Miljøpartiet De Grønne 3,5% (0,3 pp)
Sosialistisk Venstreparti 3,5% (0,6 pp)
Rødt 2,0% (1,3 pp)
Helsepartiet 0,5% (0,5 pp)
Partiet De Kristne 0,3% (-0,6 pp)
Alliansen 0,1% (0,1 pp)
Kystpartiet 0,1% (0,0 pp)
Demokratene i Norge 0,0% (0,0 pp)
Liberalistene 0,0% (0,0 pp)
 

 

 

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®