Sosiale medium

Bø i Telemark
38
8°C
 

Dato

Torsdag 24. august 2017

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Bø splitta om nytt kommunenamn

Felles samling. Først var kommunestyra i Bø og i Sauherad samla i eit felles møte i Idunshall der alle sakene vart diskutert, men der det ikkje vart votert over noko.

 

Sauherad kommunestyre var einstemmig

Bø kommunestyre var splitta i valet på namn til den nye kommunen som Bø og Sauherad skal bli. Nokre ville ha Bø og Sauherad kommune, medan ein representant foreslo Bø kommune. Til slutt vart det 15 for Midt-Telemark og dermed fleirtal.

I Sauherad kommunestyre vart alle vedtak fatta einstemmige.

Kommunevåpenet blir tre feler på blå botn.

 

Les meir om debatten og kven som meinte kva i det felles kommunestyremøtet måndag, og i møtet i Bø kommunestyre etterpå, i papiravisa torsdag. Avisa kan også kjøpast på nett på buyandread.no

Får frakte dagturistar

Fem turar. Det er gitt løyve til fem turar kvar dag.

 

Fast trasé mellom Jønnbu og Hollane

Fylkesmannen gir løyve til at drivarane av Hollane turisthytte kan bruke beltebil til frakt av dagturistar og utstyr langs fast trasé mellom Jønnbu og Hollane turistsenter. Det er også godkjent ein alternativ trase som skal brukast berre dersom det er dårlege snø- og føreforhold. Løyve til persontransport gjeld berre for gjester ved Hollane seter.

 

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no

Uvisst med Åsebrua

Kva skjer. Thor Arne Hynne lurer på kva som skjer med Åsebrua og kva Vegvesenet har tenkt å gjere. Det veit ikkje Vegvesenet enno.

 

Blir innsnevring lenge

Det har vore berre eit køyrefelt over Åsebrua sidan november i fjor haust. Byggjeleiaren for bruer i Telemark veit framleis ikkje når brua kan bli opna igjen i to køyrefelt.

I november i fjor skreiv Bø blad at innsnevringa og fartsreduksjon til 50 km/t ville gjelde til byggjeperioden er ferdig. Byggjeleiar for bruer i Telemark, Halvor Kåsa, sa i fjor at han rekna med at byggearbeidet var kome i gang til hausten, det har ikkje skjedd. Ifølgje Vegvesenet sine nettsider skal brua vere stengt ut november i år.

Ifølgje saka i Bø blad er alternativet til innsnevring til eitt køyrefelt og å sette ned aksellasta for brua slik at ikkje tyngre køyretøy kan bruke den. Problemet er at eit av brukara på Lunde-sida har sige.

 

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®