Sosiale medium

Bø i Telemark
06
8°C
 

Dato

Sundag 23. april 2017

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Gullbring treng pengar

 

Gullbring kulturanlegg er storstove og arena for alt frå folkemøte til musikk, teater, idrett og kino. Nå treng Gullbring pengar. Foto: Gro Birgitte Røiland  

 

Så langt ligg det an til at Gullbring kulturanlegg vil gå med 6,4 millionar kroner i underskot i 2016. Det er etter at det er brukt seks millionar kroner på vedlikehald. Selskapet har gått med underskot sidan 2013 og har ein underbalanse på 5,8 millionar kroner.

Vedlikehaldsarbeidet er finansiert med eit lån på 10 millionar kroner. På grunn av at Bø kommune var på Robeklista kunne den ikkje garantere for lånet, men det har vore underforstått at kommunen skulle hjelpe til med det.

Komande måndag kjem saka opp i formannskapet. Rådmannen har skissert fleire måtar å gjere det på, men har ikkje tilrådd nokon av dei.

deLillos-songen om Bø er her

Innspela i gammal villa. DeLillos spelte inn cd-en i ein gammal villa. Foto: Ken Ingwersen

 

Kjem til Kroa

deLillos likar seg i Bø. Det syng gruppa om på den nye cd-en som kom i dag. Først var vestkantbandet frå Oslo skremt av dei fulle bøndene framfor scena. Så fann musikarane ut at dei lika seg i Bø, og dei kom igjen.

Og alle deLillos-fan kan glede seg. Frå Kroa får me opplyst at deLillos kjem igjen endå ein gong. Datoen er ikkje klar, får me opplyst frå plateselskapet.

– Hått ska me heite?

Ønskjer kreativitet. Arbeidsgruppa håpar folk i Bø og Sauherad er kreative når dei kjem med forslag på namn og kommunevåpen. Arbeidsgruppa f.v. Alf Rose Sørgaarden (Sauherad), Karin Hagen (Bø), Evy Beate Tveter (Bø), Borgar Kaasa (Bø), Wenche Akkerhaugen (Sauherad) og Hans Kortner Ryen (Sauherad).

 

 

 

Klart for namnekonkurranse

 

Datoen er klar, ekteskapet mellom Bø og Sauherad manglar berre velsigninga frå Stortinget, og ein god del organisering, før dei er ein kommune. Men kva skal barnet heite?

 

Den interkommunale arbeidsgruppa lovar ut ein premie på 10.000 kroner til ein av dei som kjem med forslag på kva den nye kommunen som Bø og Sauherad blir, skal heite. Men ingen enkeltperson får stikke pengane i lomma, pengane går til eit lag eller ein organisasjon som vinnaren plukkar ut. Lag og organisasjonar kan kome med forslag, og blir oppfordra til å gjere det.

– Me ønskjer ein brei prosess der lag, organisasjonar, skular, næringsliv og enkeltpersonar er med, seier leiar i arbeidsgruppa, Borgar Kaasa.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®