Sosiale medium

Bø i Telemark
38
10°C
 

Dato

Onsdag 20. juni 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Håpar på ny drift

160421-Elatio-05-b

Ope for medlemmar. Elatio er ope for medlemmar sjølv om selskapet er konkurs. Men ein trenar for eigen risiko, står det på nettsida til selskapet.

 

Elatio konkurs

 

Treningssenteret Elatio AS og eigedomsselskapet Trening og Livslyst Eiendom AS er slått konkurs.

– Treningsselskapet hadde ikkje nok pengar til husleige, det stoppa begge.

Det seier bustyrar, advokat Johan Mølbach-Thellefsen.

Det var torsdag i førre veke at selskapet vart slått konkurs i Aust-Telemark tingrett.  Mølbach-Thellefsen opplyser at den største kreditoren er banken, Sparebank 1 Telemark. I eigedomsselskapet Trening og Livslyst Eiendom AS. Fire interssentar er inne i bildet for å ta over. Det kan bli  løysing alt denne veka.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.

Unni Boksasp syng våren inn

 

2-Unni-Boksasp-Ensemble-1_foto-Cathrine-Dokken

Ny singel. Unni Boksasp Ensemble kjem med ny singel og snart nytt album. Foto: Cathrine Dokken

 

Spelar i Gullbring

Kvedaren Unni Boksasp har samla ensemblet sitt og stiller på Gullbring i dag, tysdag. Konserten er del av vårturnéen og ensemblet slepper også ein ny singel. Låta heiter ”Fem små ord” og i følgje pressemeldinga så har ensemblet flytta seg eitt steg nærare poppen og tek også element av amerikansk folk inn i lydbildet. Etter singelen skal det kome eit album og Unni Boksasp Ensemble har med seg mange nye viser i kofferten. I tillegg til Boksasp spelar Trygve Brøske (tangent), Magne Vestrum (kontrabass), Olav Luksengard Mjelva (feler) og Petter Berndalen (perkusjon) i ensemblet. Vestrum og Bjørke blir med på konserten.

 

 

Låg svarprosent i Sauherad

 

 

Sauheraddagane Gamlegata folkeliv

Til Midt-Telemark. Fleirtalet i Sauherad vil til Midt-Telemark, men det var ikkje mange som svarte på innbyggjarundersøkinga. Arkivfoto Sauheraddagane

Sauherad:
41,9 prosent sa meininga si

I Sauherad valde kommunestyret å gjennomføre innbyggjarundersøking i staden for folkeavstemming for å finne ut om innbyggjarane ville slå seg saman med Bø og Nome eller gå austover mot Notodden. Svaret vart som kjent ja til Midt-Telemark.

Ein valde ein å ringe alle innbyggjarane og ikkje berre eit utval. Ifølgje rapporten frå Opinion vart totalt 1472 personar telefonintervjua av Opinion AS. Det var 3512 namn i manntalet. 2926 (83 prosent) tilgjengelege nummer vart ringt opp.
Det var ikkje mogleg å få tak i telefonnummer til alle som står i manntalet.

Rapporyen til Opinion viser:

* 50 prosent av alle oppringde nummer svarte.
* 72 prosent av dei som tok telefonen svarte.
* Opinion har ikkje rekna ut svarprosent, men ut frå tal over har 41,9 prosent av dei som står i manntalet gjennomført intervjuet og dermed svart.

Les meir om resultata frå helgas val og innbyggjarhøyring i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje