Sosiale medium

Bø i Telemark
18
10°C
 

Dato

Tysdag 17. oktober 2017

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Bøforskar med på å stoppe kosttilskot

Underviser ved høgskulen. Til dagleg arbeider Synne Kleiven ved Høgskulen i Søraust-Noreg i Bø.

 

Synne Kleiven har testa kosttilskot for tv-programmet FBI og funne eit giftstoff.

 

I dag, onsdag, er temaet for Forbrukerinspektørene (FBI) på NRK blågrøne algar. I følgje programomtalen på nettsida handlar det om at ein brukar blågrøne algar i kosttilskot, då er det supersunt, medan badevatn med blågrøne algar er farleg å bade i.

 

Synne Kleiven er førsteamanuensis ved Høgskulen i Søraust-Noreg i Bø. Kleiven forskar på vasskvalitet og er med i programmet. Ho har funne ut at det er mykje snusk i kosttilskot. Eit produkt er alt trekt frå marknaden.

– Me kunne påvise eit skadeleg stoff i eit kosttilskot, fortel Kleiven.

I programmet til FBI har ho testa produkta for giftige stoff. Høgskulen i Søraust-Noreg i Bø og Veterinærinstituttet i Oslo har begge testa dei undersøkte kosttilskota. Dei to institusjonane testa totalt sju produkt for FBI, seks vart friskmelde medan det sjuande inneheldt giftstoff. Det var stoffet mikrocystin som vart påvist, det fanst i større mengder enn det WHO har sett som grense for drikkevatn.

Til dagleg underviser og forskar Kleiven ved Institutt for natur, helse og miljø i Bø. Ho har mykje med blågrøne algar å gjere i arbeidet, det vil seie det er ikkje eigentleg algar, men bakteriar. Kleiven fortel at dei kan blomstre opp i vatn og innsjøar og er potensielt farlege.

 

 

Stasjonsbua blir trurleg flytta

Nærmare jernbanesporet. Det ligg an til at Stasjonsbua, kiosken midt i bildet, blir flytta nærmare stasjonen og jernbanesporet.

 

Ventar på pengar

 

For å få plass til fleire parkeringsplassar på Bø stasjon kan Stasjonsbua og drosjene bli flytta. Ei oppgradering på 5,5 millionar kroner kan starte neste år dersom Bane Nor løyver pengar.

 

– Me ventar på pengar i budsjettet.

Det seier Svein Ellingsen i Bane Nor. Det er Bane Nor som skal finansiere oppgradering av  parkeringsplassen på Bø stasjon.

Som Bø blad har skrive tidlegare har kommunen fått gjennomført ei mulegheitsstudie av stasjonen. Målet er at ein skal doble talet på parkeringsplassar. Det skal også lagast sykkelhotell, flytte drosjene og det skal bli trygt å kome fram for gåande og syklande.

Formannskapet og utval for plan, teknikk og næring har også diskutert parkering i Bø i framtida.

Les meir om dette og andre lokale saker i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no

30 år utan raude tal

Jubileumsmerke. Cato Rekanes har sett merke på bilane som viser at firmaet er 30 år, men jubileumsfest har det ikkje blitt enno. – Det kjem, lovar han.

 

Omsetninga veks

Cato Rekanes Transport AS omsette for 35 millionar kroner i fjor og hadde eit årsresultat på pluss 2,2 millionar kroner. Det 30 år gamle selskapet har ikkje hatt minus i rekneskapen.

 

– Det starta med at Hallvard og Oddvar Hellestad i Hellestad Sandtak ville selje bilane. Me var fem som kjøpte kvar vår bil, seier Cato Rekanes.

Dette var i mars 1987. Nokon jubileumsfest har det ikkje vorte tid til enno, men den kjem lovar Rekanes. Han har likevel jubileumsmerke på bilane.

 

Les meir om ei transportbedrift i vekst i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®