Sosiale medium

Bø i Telemark
34
-13°C
 

Dato

Tysdag 12. desember 2017

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Pengar til lydutstyr

Ein av to. Kroa i Bø er ein av to i Telemark som får pengar via Musikkutstyrsordninga i denne tildelingsrunden.

105.000 kroner til lydutstyr

Stiftelsen Studentkroa i Bø – Kroa i Bø, Intimen, får 105.000 kroner til lydutstyr i andre tildelingsrunde i Musikkutstyrsordningen. Det er berre to som i Telemark som får pengar i denne runden. Den andre er Treungen Music City som får 68.250 kroner til øvingsutstyr.

Det vart delt ut 10 millionar kroner i denne omgangen. Neste søknadsfrist er 1. mars 2018.

Filmsalongen: «Dødsårsak: Ukjent

Dødsårsak: Ukjent. ein film om legemiddelindustrien og antipsykotiske legemiddel av Anniken Hoel. Foto/Copyright: Tour de Force

 

 

– Kor mykje er eit menneskeliv verd?

Det spørsmålet stiller ein seg i Filmsalongen når filmen «Dødsårsak: Ukjent» blir vist i morgon, tysdag. Regissør Anniken Hoel blir til stades i Gullbring.

Filmen handlar om brå død, mange spørsmål utan svar, internasjonal legemiddelindustri og tilbakehalding av informason.

Systera til regissøren Anniken Hoel, Renate, døyr brått i 2005. Familien får vite at dødsårsaka er ukjend. Renate var berre 35 år. Ho hadde diagnosen schizofreni og gjekk på fleire antipsykotiske legemiddel. Ingen, heller ikkje psykiateren hennar, visste at ein biverknad av medisinane var plutseleg død.

Anniken Hoel startar å nøste i dødsårsaka. Det tek ho til USA og legemiddelindustrien. Aftenposten sin filmmeldar meiner filmen bør vere pensum for både legar og lekfolk. Samtidig påpeikar ho at legemiddelindustrien ikkje svarar og at det er ei journalistisk svakheit.

«Heile systemet er rote. Tusenvis døyr ingen gjer noko for  stoppe det. Det var folk som viste det frå starten av. Har eg rett i det?» «Antipsykotika kan vere årsaka til minst 200.000 dødsfall. Kvifor bli ikkje noko gjort for å stoppe det?»

Dette er nokre sitat frå eit filmklipp frå «Dødsårsak: Ukjent».

I filmen brukar Hoel skjult kamera, forskingsrapportar, konfronterande intervju, tilbakeblikk og drøymande rekonstruksjonar. Filmen startar i det nære og handlar til slutt om eit globalt fenomen, skriv Aftenposten.

Filmen er bygd opp som eit intrikat puslespel og er like spennande som ein god triller, meiner avisa.

Som vanleg når Filmsalongen viser filmar er det samling i Framstugo etterpå. Før filmen vil regissør Anniken Hoel halde ei kort innleiing. Etter filmen vil ho samtale med Eva Marit Svendsen frå Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innan psykisk helse.

 

Sauherad ankar til Høgsterett

Ein imot. Torstein Haukvik var imot å anke. F.v. Svein Taranrød (adm.) Mette Haugholt, ordførar, Frode Lauareid, advokat, Åse Egeland, rådmann, Helle Friis Knutzen, Roar Bjerkgården, Torstein Haukvik, Anne Grete Evju, Per Simon Slettebø, og Wenche Karin Akkerhaugen.

Seks ville anke saka om spiralnekt, ein ikkje

 

Formannskapet i Sauherad har vedteke å anke dommen om oppseiing av fastlegeavtala til Høgsterett. Det var seks for anke og ein som stemde imot.

Sauheard tapte i førre veke saka mot fastelegen som vart sagt opp fordi ho ikkje vil setje inn spiral. Saka gjekk i Aust-Agder lagmannsrett, og kommunen har tidlegare fått medhald i tingretten.

I lagmannsretten vart kommunen dømd til å gje tidlegare fastlege Katarzyna Jachimowicz jobben tilbake. Ho vart sagt opp fordi ho hadde reservert seg imot å setje inn spiral. Ifølgje fastlegeforskrifta var ikkje ein slik reservasjon muleg.

Lagmannsretten sa at oppseiinga var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Sauherad kommune vart dømd til å gje Jachimowicz stillinga tilbake og betale 600.000 kroner av sakskostnadane hennar.

Torsdag 30. november var det kalla inn til ekstraordinært formannskapsmøte for å finne ut kva kommunen skal gjere. Advokaten til Sauherad kommune, Frode Lauareid, tilrådde formannskapet å anke saka.

– Dette er ei prinsipiell sak som har interesse utover landegrensene. Den bør til Høgsterett for å bli endeleg avslutta, sa Lauareid.

Han meinte også at fleirtalet i lagsmannsretten har teke feil avgjerd. Dei i formannskapet som snakka for å anke, meinte også det var viktig å få ei avklaring i Høgsterett. Mindretalet på ein, Torstein Haukvik, Kristeleg Folkeparti, meinte at kommunen må få saka ut av verda og slutte her. Så må staten rydde opp i signal og rundskriv til kommunane.

Les meir i papiravisa neste torsdag. Då kan du også, som vanleg, kjøpe heile avisa eller enkeltsider på nett på buyandread.no.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®