Sosiale medium

Bø i Telemark
07
11°C
 

Dato

Torsdag 29. juni 2017

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Diskuterer kommunevåpen

 

Beltestakk, feler, eple og korn.

I dag, fredag, er fellesnemnda for den nye kommunen samla for å diskutere kva namn og symbol den nye kommunen skal ha. Arbeidsgruppa som har førebudd saka har innstilt med eit knipe fleirtal på Midt-Telemark som namn.

Når det gjeld kommunevåpen så har arbeidsgruppa fått inn fleire forslag frå fire personar som er plukka ut til å arbeide vidare med  ideane som har kome frå innbyggjarane. Den har plukk ut dei tre den meiner er mest aktuelle, men har ikkje prioritert dei. Det får fellesnemnda gjere.

Motivet med dame i beltestakk, eple og fele følgjer ikkje heilt dei heraldiske reglane, men dei er også i endring.

Den endelege avgjerda tek eit felles kommunestyre i august. Blir ikkje dei einige blir det kongen i statsråd som avgjer.

 

Les meir om namneforslaga og symbola i papiravisa eller kjøp avisa på nett å buyandread.no.

 

Foreslår Midt-Telemark som nytt namn

Skal bytast ut. Kommunevåpen med feler og eple skal bytast ut nå Bø og Sauherad slår seg saman til ein kommune. Det er kome forslag om tre alternativ frå arbeidsgruppa. Les om dei i avisa torsdag.

 

 To for Bøherad

Arbeidsgruppa for namn og symbol for den nye kommunen har kome med innstillinga si. Eit fleirtal på tre i gruppa ønskjer at kommunane Bø og Sauherad skal heite Midt-Telemark når dei slår seg saman frå 1. januar 2020. To meiner at den nye kommunen bør heite Bøherad og ein har gått for Lindheim.

 

Gruppa har også valt ut dei tre utkasta til kommunevåpen som dei meiner er mest aktuelle.

Fellesnemnda for den nye kommunen skal behandle saka fredag og 21. august kjem den opp i eit felles kommunestyremøte.

 

Les meir i papiravisa som kjem torsdag. Avisa også kjøpast på nett på buyandread.no, den nye avisa ligg her torsdag.

Bøhering fekk husflidsstipend

Krevjane teknikkar. Mari Fallet Mosand lagar brukskunst, bådde reiskap i tre og stolar. Ho brukar gjerne krevjande teknikkar. Foto: Gro Birgitte Røiland

 

Husflidsstipend

 

Husflidshandverkar Mari Fallet Mosand har fått tildelt Telemark fylkeskommune sitt stipend for husflid og handverk. Det vart delt ut onsdag 7. juni, opplyser Telemark fylkeskommune.

Fallet Mosand lagar brukskunst, bådde reiskap i tre og stolar. Ho brukar gjerne krevjande teknikkar og ønskjer å utvile stolane i ei ny og meir skulpturell retning. Blant kriteria for stipendet er at ho jobbar tradisjonelt og samtidig arbeider for å fornye tradisjonen.

Stipendutstillinga står på Raulandsakademiet laurdag 10. og søndag 11. juni.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®