Sosiale medium

Bø i Telemark
38
8°C
 

Dato

Torsdag 24. august 2017

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Nitimen direkte frå Bø stasjon

Ventar på tur. Torgeir Straand blir intervjua, medan Webjørn S. Espeland og Odd Nordstoga ventar på tur.

Møt bøheringar direkte på radioen

Festkvelden frå sommartog-sendinga i går held i dag fram i solskin. Denne morgonen sender Nitimen på NRK direkte frå Bø stasjon. Det er naturlegvis med ein del bøheringar i sendinga. Torgeir Straand, oppfinnar, entreprenør, bonde og spelemann for eksempel. Utflytt bøhering og spaltist i Bø blad, Webjørn S. Espeland, skal intervjue ein av verdas beste billakkerarar, Åse Roe Brekke, og servere Bø-quiz. Han skal også innom tannlege Erik Engesæter. Odd Nordstoga er også med i sendinga, han har eit sterkt forhold til Bø, ifølgje NRK sine nettsider.

Gjenbruk på ny veg

Mykje jobb. Sjølv om det er gjennomslag i tunellen ved Holte så blir den ikkje opna før neste år, seier byggjeleiar Arne Kleivstaul (t.v.), her saman med kontrollingeniør Olav Heggenes.

 

 Berelag, ikkje avfall

Det er i ferd med å bli rulla ut ein ny veg mellom Årnes og Slåttekåstunellen. Den gamle asfalten blir brukt på nytt, i staden for å bli behandla som avfall.

 

– Like før fellesferien vart vegen lagt om og trafikken dirigert over på den nye vegen mellom Slåttekåstunellen og kommunegrensa. Då låg den gamle riksvegen der med tjukke lag av asfalt. Dette er ressursar me kan gjere oss nytte av på anlegget.

Det seier prosjektleiar Svein Tovslid.

Han forklarar at i staden for å køyre den gamle asfalten langt vekk og køyre ny massar tilbake, brukar dei den gamle asfalten som berelag i den nye vegen. Tovslid peikar på at asfalt elles er avfall som det kostar pengar å bli kvitt.

Les meir om utviklinga på den nye dele av riksveg 36 i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.

– Tenk sikkerheit på stasjonen

Trygg folkefest. Bane Nor vil at besøket av Sommertoget skal vere ein trygg folkefest og bed folk følgje reglar og informasjon på Bø stasjon når toget kjem til Bø tysdag. Her kjem toget til Nordagutu. Arkivfoto: Gro Birgitte Røiland

 

 

– Må ta omsyn til annan togtrafikk

Bane Nor oppfordrar folk til å tenkje ekstra på sikkerheita når ein er på arrangement knytt til Sommertoget på Bø stasjon. Ein bør for eksempel ikkje henge ting på bruer og køyreleidningar.

 

– Det går 16.000 volt gjennom køyreleidningane, då seier det seg sjølv at lange stenger, ballongar eller andre ting som kan kome i kontakt med straumførande leidningar er ein stor fare, skriv Ellen Rindal i Bane Nor i ei pressemelding.

– Me har sett ut informasjonsplakatar og delt ut brosjyrar på stasjonane. Dei inneheld togvettreglar der me bed publikum om å ta omsyn til annan togtrafikk utanom sommartoget. Det er strengt forbode og livsfarleg å gå i togsporet eller krysse sporet, skriv Rindal.

Rindal er prosjektleiar for sikkerheita rundt sommartoget. Ho meiner det er sjølvsagt at folk skal respektere informasjonsskilt og sperringar og følgje beskjedar frå vaktpersonell, men meiner det er viktig å minne om dette slik at det blir ein sikker folkefest.

Bane Nor er elles godt fornøgd med respekten publikum har vist for sikkerheitstiltak langs sporet og på stasjonane så langt.

Les fleire lokale nyheiter i papiravisa eller kjøp Bø blad på nett på buyandread.no.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®