Sosiale medium

Bø i Telemark
34
-13°C
 

Dato

Tysdag 12. desember 2017

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Legen vann spiralnekt-sak

Sauherad kommune tapte. Sauherad kommune fekk medhald i tingretten, men tapte i lagmannsretten.

 

 

Oppseiing av lege i Sauherad ugyldig

 

Sauherad kommune sa opp avtala med fastlege Katarzyna Jachimowicz fordi ho ikkje ville setje inn spiral. Jachimowicz gjekk til sak mot kommunen, men tapte i tingretten.

No har Agder lagmannsrett  funne oppseiinga av fastlegeavtala med Jachimowicz ugyldig. Sauherad kommune er dømd til å ta inn igjen Jachimowicz som fastlege og i 20 prosent stilling som kommunalt tilsett lege.

Retten er delt i saka, ein av dei tre dommarane meinte at anken burde vore forkastast.

Kommunestyret vil behandle saka i eit ekstraordinært møte torsdag 30. november.

 

Les meir i papiravisa torsdag, eller kjøp heile avisa eller enkeltsider på nett på buyandread.no (torsdag).

Kommunalsjefar søkjer seg bort

 

Kommunalsjef i Sauherad, Cecilie Stangeby, og kommunalsjef Bø, Terje Kili

 

 

Kili og Stangeby søkjer stilling i Skien

Kommunalsjef og assisterande rådmann i Bø, Terje Kili og kommunalsjef i Sauherad, Cecilie Stangeby står begge på søkjarlista til stillinga som kommunalsjef helse og velferd i Skien.

 

Både Kili og Stangeby er kommunalsjefar for helse kva sine kommunar. I tillegg er Kili prosjektleiar for pleie og omsorg i den nye kommunen som Bø og Sauherad skal bli. Stangeby er tilsvarande prosjektleiar for helse og arbeid. Dei er to av totalt seks prosjektleiarar i Bø og Sauherad som skal byggje strukturen i den nye kommunen.

Det var TA som først skreiv om saka.

 

Søkjarlista er:

 

Baksaas, Tore, 46, mann, 3855 Treungen, leiar

Bergane, Lillian Elise Esborg, 36, kvinne, 3936 Porsgrunn, fylkesleiar

Evensen, Stein, 50, mann, 3181 Horten, kommunalsjef helse og velferd

Green, Tonje, 41, kvinne, 3941, Porsgrunn, avdelingsleiar

Haugen, Inga Britt Kjellevold, 56, kvinne, 0170 Oslo, konstituert kommunalsjef for helse og omsorg

Hem, Gry Sollie, 51, kvinne, 3231 Sandefjord, leder

Henriksen, Ole-Petter, 54, mann, 3263 Larvik, dagleg leiar og sj konsulent

Jørgensen, Espen, 35, mann, 3944 Porsgrunn, prosjektingeniør brann og sikkerhet

Kili, Terje, 53, mann, 3810 Gvarv, assisterande rådmann

Lofthus, Knut, 51, mann, 3714 Skien, leiar

Martins, Ricardo, 29, mann, 3920 Porsgrunn, farmasøyt

Nordberg, Erik, 46, mann, 3716 Skien, fagsjef

Skarholt, Gro Karsten, 57, kvinne, 3949 Porsgrunn, leiar klinikk

Skoftedalen, Jan Gunnar, 53, mann, 3715 Skien, leiar

Stangeby, Cecilie, 49, kvinne, 3800 Bø I Telemark, kommunalsjef helse og omsorg

 

Avisa kjem kanskje ikkje

Mykje is. Glatte vegar fører til at nokre kan måtte vente til i morgon før dei får avisa. Arkivfoto

 

 

Posten slit med glatte vegar

 

Bø blad har fått melding frå Posten om at det er vanskar med å få ut posten i dag på grunn av ekstremt glatte vegar. Enkelte plassar kan det rett og slett hende at posten ikkje blir køyrt ut i dag.

 

– Erfaringa vår er at enkelte plassar er det så glatt at me ikkje torer å køyre der. Me skal ikkje risikere liv og helse, seier Ørjan Myra Olsen i Posten i Bø.

 

Det kan med andre ord vere Bø blad-lesarar som ikkje får avisa i dag. Men då skal ho kome i morgon. Andre får avisa, men ho kjem seinare enn vanleg i kassa. Dette gjeld både Bø, Sauherad og Nome. Denne veka er det elles fulldistribusjon, det vil seie at alle får avisa i postkassa.

 

Myra Olsen oppfordrar folk til å skuffe snø og strø for å gjere jobben enklare for dei som køyrer ut posten.

 

 

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®