Sosiale medium

Bø i Telemark
38
10°C
 

Dato

Onsdag 20. juni 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Fellesnemnda Midt-Telemark kommune: Støttar utstilling på Evju

Dyr utstilling. Det er dyrt å hente smykke som har lege i jorda rundt Evju tilbake frå magasin til Kulturhistorisk museum i Oslo for å stille dei ut. No har ein fått hjelp av pengepotten til den nye kommunen. Foto: Øystein Akselberg

Viser fram 1.500 år gamle smykker

Smykke som er funne på gamle gardar i Bø og Sauherad vil bli henta fram frå magasina og vist fram på Evju i sommar. Arrangøren håpar utstillinga bind Bø og Sauherad saman.

Drivkrafta bak utstillinga er Jorid Vale, museumsstyrar ved Evju bygdetun. Ho har saman med ein dugnadsgjeng på tre til jobba gratis for å få til denne utstillinga.

Les meir i papiravisa eller e-avisa på nett.

Grillbrannar for millionar

Farleg når det er tørt. Grilling, røyking og fyrstikker står bak mange brannar. Illustrasjonsfoto: Pixabay

 

 

Oppfordrar bønder til å fylle møkkavognene

 

Dei siste fem åra har det vorte betalt ut 20 millionar kroner i erstatningar for brannar som skuldast grill, fyrstikker og røyking i Telemark.

De er kommunikasjonssjef i Gjensidige, Arne Voll, som har funne fram tal for kva det faktisk kostar å ikkje vise nok spekt for brannfaren. Erstatningar for 20 millionar kroner gjeld i sommarhalvåret dei fem siste åra. Voll oppfordrar folk til å følgje dei lokale råda og forboda.

 Fyll møkkavognene

For ei veke sidan innførte brannsjefen i Midt-Telemark Brann- og Redningsteneste totalforbod mot open varme utandørs. Forbodet gjeld også på tilrettelagde grillplassar og i hagen. Det forbodet gjeld framleis, det har så godt som ikkje regna sidan forbodet vart innført, derimot har sola skine og det har blåse.

Jan Thorsen i Telemark Bondelag oppfordrar bønder til å fylle tankvognene som dei brukar til å spreie møkk som ein ekstra beredskap dersom det starar å brenne. Han opplyser på Facebook at det er lokallaget i Holla som har kome med idéen.

Møte om brannfaren

Fredag 1. juni hadde fylkesberedskapssjef hjå Fylkesmannen, Jan W. Jensen Ruud, eit møte om brannberedskapen. Målet med møtet var gjensidig oppdatering om skogbrannberedskapen. Då vart et blant anna informert om nasjonal beredskap og beredskapen i Telemark. Meteorologisk institutt informerte også om vêrprognosane framover.

 

Foreslår å legge ned studium i Bø

Støtte frå Vestfold. Historieprofessor med kontorplass i Vestfold, Ole Georg Moseng (midten), oppfattar historie som eit fag på to plassar og støttar kollegane i Bø: stipendiat Kristian Holen Nymark (t.v.), professor Jens Johan Hyvik, Moseng, førsteamanuensis Kai Petter Østberg og professor Nils Ivar Agøy.

 

 

 

Tilsette fryktar rasering av forskingsmiljø

Det har kome forslag om å legge ned historiestudia ved Universitetet i Bø. Dei 55 studieplassane skal flyttast over til økonomistudiet. Tilsette fryktar rasering.

 

Professor Nils Ivar Agøy forklarar at det er fakultetsleiinga ved Handelshøyskolen i Universitetet i Søraust-Noreg (USN) som har foreslått å legge ned historiestudia i Bø, både nettstudiet og det som er lokalisert i Bø.

– Me meiner at å legge ned historietilboda i Bø i praksis vil vere ei rasering a veit av dei mest forskingsaktive miljøa ved institusjonen, som også har tilbod om forskingsbasert undervisning.

Dekan Hans Anton Stubberud seier handelshøgskulen må spisse profilen. Dessutan er det for mykje med historie på to plassar.

 

Les meir i papiravisa eller eavisa på nett. Avisa kan også kjøpast på buyandread.no.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje