Sosiale medium

Bø i Telemark
02
18°C
 

Dato

Torsdag 25. mai 2017

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Vann batterijakta

Såjorda er klar. Elevane har jord som dei har laga ved å kompostere matavfall. No ventar dei på premien i batterijakta, eit minidrivhus og frø som dei kan så i jorda.

 

Får minidrivhus og frø

Fjerde klasse ved Folkestad skule vann batterijakta i Telemark. Klassen samla inn 225 kilo brukte batteri. No ventar elevane på premien.

I batterijakta har elevane i fjerdeklassar over heile landet samla inn brukte hushaldsbatteri.

Me besøkte klassen ved Folkestad før påske, litt ute i batterijakta. Då hadde elevane alt samla inn 126 kilo og leia i Telemark. Sidan det har dei jobba og fått inn nesten dobbelt så mykje. Ingen av dei andre skulane i Telemark har klart å ta dei igjen, og den gode innsatsen har ført dei til topps i fylket.

 

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.

 

– Subsidierer ikkje søppel

Endeleg avgjerd seinare. F.v. Eivind Eckbo, styreleiar i Irmat, og Stein Asmundsen, dagleg leiar i Irmat informerte kontrollutvalet om fordeling av kostnadar mellom private og næringslivskundar. Ole Morten Aasgrav var inhabil, Arne Storhaug er leiar i kontrollutvalet.


Eigen fordelingsnøkkel

Leiinga i Irmat meiner at fordelinga av kostnadane er rett og at ikkje innbyggjarane i Bø subsidierer søppel frå næringslivet gjennom renovasjonsavgifta.

 

Det var Hans Olav Bakås ved Bø Miljøstasjon som tok opp saka i eit brev til kommunen tidlegare i vinter. Bakås ønskte, som Bø blad har skrive om tidlegare, svar på fleire spørsmål, blant anna om Irmat driv med kryssubsidiering. Det vil seie om innbyggjarane i eigarkommunane betalar for mykje i søppelavgift slik at næringslivskundane får betale mindre når dei leverer søppel

Saka vart også sendt til kontrollutvalet. Den diskuterte problemstillinga onsdag før påske. Kontrollutvalet skulle ikkje seie noko om sjølve problemstillinga i dette møtet, men  om kor vidt ein bør få ein gjennomgang av Irmat i regi av Telemark kommunerevisjon. Det var likevel også ein gjennomgang av problemstillinga i møtet.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.

Gullbring treng pengar

 

Gullbring kulturanlegg er storstove og arena for alt frå folkemøte til musikk, teater, idrett og kino. Nå treng Gullbring pengar. Foto: Gro Birgitte Røiland  

 

Så langt ligg det an til at Gullbring kulturanlegg vil gå med 6,4 millionar kroner i underskot i 2016. Det er etter at det er brukt seks millionar kroner på vedlikehald. Selskapet har gått med underskot sidan 2013 og har ein underbalanse på 5,8 millionar kroner.

Vedlikehaldsarbeidet er finansiert med eit lån på 10 millionar kroner. På grunn av at Bø kommune var på Robeklista kunne den ikkje garantere for lånet, men det har vore underforstått at kommunen skulle hjelpe til med det.

Komande måndag kjem saka opp i formannskapet. Rådmannen har skissert fleire måtar å gjere det på, men har ikkje tilrådd nokon av dei.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®