Sosiale medium

Bø i Telemark
01
19°C
 

Dato

Laurdag 24. juni 2017

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Vil auke syklinga med 25 prosent

Opp 25 prosent. Kommunen vil auke syklinga med 25 prosent. I dag syklar ni prosent, målet er 11,25 prosent. Foto: Øystein Akselberg

 

Sykkelplan godkjent

For å konkretisere arbeidet med sykkelvegar har Bø kommune utarbeidd ein temaplan for sykkel. I planen blir blant anna hovudnettet for sykkel prioritert og definert.

 

I innleiinga til planen står det at Bø kommune har inngått ei sykkelbygd-avtale med Statens vegvesen region sør og Telemark fylkeskommune. Denne planen forpliktar Vegvesenet og fylkeskommunen til å arbeide saman med Bø kommune for å utvikle og oppgradere hovudnettet for sykkel og drive aktivitetar som fremjar sykkel som framkomstmiddel. Arbeidet med sykkelbygda Bø vil styre arbeidet med å redusere trafikken i Bø i Bygdepakke Bø.

Målet som Bø kommune set seg er å auke syklinga med 25 prosent. Sykkelandelen i Bø er i dag på 9 prosent. Målet er dermed å kome opp på 11,25 prosent.

Les meir i Bø blad eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.

Legevakta til Notodden

 

 

Regelendring. Kommuneoverlege Kristin Sekse opplyser at nye reglar og vedtekter gjer at ein ikkje lenger har legevakt i Bø og Sauherad. Foto: Anna Bugge

 

 

Slutt på lokal kveldsvakt

 

Frå og med måndag er legevakta for Bø og Sauherad permanent på Notodden. Ordninga med at legevakta er på legekontoret i Bø eller Sauherad på kveldstid i veka og på dag- og kveldstid i helgane er avvikla. No er alt på Notodden slik det har vore om natta. Kommunelege Kristin Sekse opplyser at nye forskrifter og reglar er ein viktig grunn til endringa.

 

Les meir om saka i avisa som kjem torsdag eller kjøp avisa (torsdag 1. juni) på nett på buyandread.no.

Klar for leik

Teken i bruk. Skulane har alt teke Evjudalen i bruk. Sist onsdag hadde andre trinn ved Bø skule ein kosedag og elevane var i full aktivitet.

 

 

Evjudalen opna


No er Evjudalen og alle leikeapparata offisielt opna. Her er det noko for dei fleste, baner for  petanque og boccia, benker til å sitje på eller ta «step up» på, rutsje, husker, klatrestativ, turnringar og endå litt meir. Bøheringanes oppgåver er å ta parken i bruk.

 

Les meir, sjå kart over Evjudalen og bilde av apparata  i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®