Sosiale medium

Bø i Telemark
38
10°C
 

Dato

Onsdag 20. juni 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Kommunepsykologen på plass

Kontor i Bø. Brita Rønning Iversen har formelt Sauheard som arbeidsgjevar og kontorstad på sjukeheimen i Bø, men ho skal helst vere mykje ute og gje råd i dei ulike einingane.

 

Felles for Bø og Sauherad

Bø og Sauherad kommunar har gått saman om å tilsetje kommunepsykolog. Psykologen fortel at ho ikkje skal behandle enkeltpersonar, men vere med på å utvikle kommunens arbeid med psykisk helse.  

– Det blir satsa meir og meir på psykisk helse og folkehelsearbeid. Blant barn og unge er psykisk helse den største utfordringa, seier Brita Rønning Iversen som er tilsett i stillinga.

Ho legg til at samhandlingsreforma også gjer at kommunane får nye oppgåver.

– Dei to kommunane er inne i spennande utvikling med nye oppgåver og i starten på kommunesamanslåing. Det fører til interessant utviklingsarbeid, seier ho.

Totalforbod mot open eld

Absolutt ikkje lov. No er det ikkje lov å tenne opp bål eller grill ute i det heile.

 

Gjeld også innmark

På grunn av stor skogbrannfare har brannsjefen i Midt-Telemark brann- og redningsteneste fatta vedtak om forbod mot bruk av open eld utandørs i Bø, Nome og Sauherad.

Forbodet gjeld all bruk av open eld som kan antenne gras, skog og liknande. Forbodet gjeld frå 25. mai og til situasjonen endrar seg. Det skriv brannsjef Svein Ove Kåsa på heimesidene til kommunane.

Forbodet gjeld ikkje berre i utmark, men også på innmark. Det vil seie:

  • Det er ikkje lov å tenne bål og grill i strandsona eller i nærleiken av skog, mark og innmark
  • Det er ikkje lov å tenne opp bål på dei vanlegvis tilrettelagde bålplassane
  • Det er ikkje lov å tenne opp små kaffibål
  • Det er ikkje lov å brenne hageavfall, sjølv på eiga tomt. Dette kan leverast inn på avfallsmottak

Brannsjefen skriv også at dei som driv i skogen må vurdere om det er forsvarleg å halde fram drifta. Han oppfordrar til å respektere totaltforbodet mot bruk av open eld i denne perioden.

Ved brann eller farlege situasjonar bed brannsjefen folk om å ringje 110

 

Ja til nettsal av øl

Fleirtal. Hans Sundsvalen (nr. to f.v.) fekk med seg fleirtalet i saka om nettsal av øl. T.v. Helle Friis Knutzen, Sundsvalen, Irene Lauvrak og Roar Bjerkgården.

 

Kommunestyret seier ja til at Joker Nordagutu kan selje øl på nett og køyre det heim til kunden.

 

– Då eg vaks opp var einaste måten å skaffe øl på å bestille ei kasse hjå kjøpmannen. Den fekk me dagen etter. Det minner meg veldig mykje om denne saka.

Det sa tidlegare ordførar Hans Sundsvalen, Arbeiderpartiet, i debatten om netthandel og heimkøyring av øl i kommunestyremøtet i Sauherad torsdag.

Sundsvalen fremja forslag om at butikken til Thorleif Høgstad, Joker Nordagutu, skal få lov å selje øl på nett og køyre ut til kundane. Utkøyring av drikkevarene skal skje i den tida butikken har lov å selje øl, og det skal vere kontroll av alder på kunden og at han eller ho ikkje er rusa.

Sundsvalen såg ikkje noko poeng i å spørje kva Bø meiner i denne saka.

Formannskapet har tidlegare sagt nei til å gje løyve no.

 

 

 

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje