Sosiale medium

Bø i Telemark
38
8°C
 

Dato

Torsdag 24. august 2017

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Gror godt i Stasjonsvegen

Kikkar opp. Utan for Nav gror det godt blant steinane. Foto: Dyrlandfoto

 

 Har utbyggjaren gløymt noko?

 

Bø blad har fått tilsendt eit bilete frå den nye Stasjonsvegen. – Kvar har duken blitt av, lurer fotografen på, for det er ikkje berre dei store trea som trivst.

Det er ikkje så lenge sidan det vart planta og gjort klart i Stasjonsvegen, men vart det lagt duk under steinen for å hindre ugras? Eller skal det vere slik?

 

 

Fryktar for busstilbodet

Bøbussen. Blir det kutt i budsjettet til fylkeskommunen kan Bøbussen vere trua.

 

Bøbussen i fare

I forslaget til budsjett for fylkeskommunen i 2018 er det foreslått å kutte 10 millionar kroner til kollektivtrafikken i distrikta i Telemark. Saka vart diskutert på møtet i Midt-Telemarkrådet. Det reagerte kraftig.

– Eg trur det er viktig at me fattar dette vedtaket slik at fylkestingsrepresentantane skjønnar at dette vil radere ut all kollektivtrafikk i øvre Telemark. Dersom dei blir klar over det er eg ikkje så redd for dette forslaget, sa Olav Kasland (V) i rådsmøtet.

Han opplyste at dersom dette blir gjennomført så forsvinn Bøbussen og alle andre bussruter unnateke skulebussar.

 

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.

Nye sjefar på plass

Assisterande rådmann. Mona Slaaen blir assisterande rådmann i Bø og Sauherad.

 

Mona Slaaen blir assisterande rådmann

Sjefskabalen til rådmann Åse Egeland er klar. Dei seks kommunalsjefane har fått namn. Mona Slaaen frå Sauherad blir assisterande rådmann.

Det har ei tid vore klart at det blir seks kommunalsjefar under rådmannen i den nye kommunen. Det har også vore klart at det er seks som i dag har stillingar som kommunalsjefar i dei to kommunane. Bortsett frå teknisk og oppvekst har det ikkje vore kjent kven av dei fire andre som får kva for eit «departement», men no er det avgjort.

 

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®