Sosiale medium

Bø i Telemark
01
19°C
 

Dato

Laurdag 24. juni 2017

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Løypemaskin til ei krone

Restverdi. Som ein del av finansieringa har Løypelaget bede om å få kjøpe den kommunale maskina til ei krone medan den framleis har innbytteverdi. Foto: Øystein Akselberg

 

Restverdi på verdi på 123.375 kroner

Bø løypelag får kjøpe den kommunale løypemaskina til ei krone. Bø kommune eig løypemaskina som Bø Løypelag brukar til å preparere skiløyper i lysløypa på Nordbøåsen, jorda rundt Forbergåsen, Langkåshaugen og Sisjord, Vihusløypa og andre område i bygda. Løypelaget ønskjer å kjøpe ny maskin. Som ein del av finansieringa har det bede om å få kjøpe den kommunale maskina til ei krone medan den framleis har innbytteverdi og kommunestyret har sagt ja.

Maskina står oppført med ein verdi på 123.375 kroner i balansen til kommunen. Løypelaget ønskjer i framtida å eige maskina sjølve for lettare å kunne søkje om tilskot til innkjøp. Kommunestyret vedtok også at det årlege tilskotet på 15.000 kroner blir vidareført, kommunen dekkjer dessutan forsikring for ny løypemaskin, om lag 5.000 kroner.

Sauherad-elevar teiknar kommunevåpen

Grafikar Dag Einar Hvitsand har overført elevane sine skisser til våpenskjolda.

 

– Det viktigaste er godt samarbeid

I førre veke presenterte Bø blad tolv forslag til nytt kommunevåpen teikna av barn og unge frå Bø. I denne utgåva presenterer me forslag frå tolv barn og unge i Sauherad.

Også elevane frå Sauherad meiner eple og hardingfele bør vere med i det nye kommunevåpenet. Men dei er også opptekne av vatn, fjell og bever. Kva den nye kommunen skal heite har dei også diskutert.

– Symbol og namn er vel og bra, men det viktigaste er at Bø og Sauherad kan jobbe godt saman og skape ein god kommune, meiner ein av elevane, Eline Lindheim.

 

Sjå dei kreative forslaga og les om namnediskusjonen i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.  

 

 

 

– Gå til topps!

Fotoutstilling og kake. I tillegg til det tradisjonelle programmet kan 17.maikomiteen i år lokke med kake og fotoutstilling om Gjermund N. Grivi i Gullbring etter Talarstemnet. f.v. Kristin Ødegård Vestgarden, Margit Ims med Ingelin og Kjell Stundal.

 

Ikkje hopp av i svingen

17. maikomiteen lovar ein tradisjonsrik og flott 17. mai, men har eitt ønskje: Det er at alle går opp kyrkjebakken og ikkje hoppar av toget i svingen.

– Alle må gå opp til kyrkja. I år blir vegen nyasfaltert, lokkar Kristin Ødegård Vestgarden.

– 17. mai-feiringa er veldig tradisjonell og vel innarbeidd. Det blir inga endring, det har me prøvd, det var ikkje vellykka, smiler Kjell Stundal.

Litt nytt har nemnda likevel lurt inn, ein har valt nasjonaldagen til å feire stortingsmann og mykje meir, Gjermund N. Grivi. Blant anna skal det avdukast ei byste av Grivi på nasjonaldagen. Kake blir det også å få.

 

Les meir om feiringa av 17. mai i papiravisa eller kjøp avisa digitlt på buyandread.no.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®