Sosiale medium

Bø i Telemark
07
-5°C
 

Dato

Sundag 25. februar 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Fleirtal for grensejustering

Ap sprakk. Arbeiderpartiet, som sit til venstre, delte seg i spørsmålet om grensejustering

 

Tilrår at Hjuksebø blir del av Notodden kommune

22 kommunestyrerepresentantar i Sauherad sa ja til å justere kommunegrensa slik at Hjuksebø  får gå til Notodden. Sju stemde imot.

 

Torsdag kveld var det kommunestyret i Sauherad sin tur til å sei kva det meiner om kva for ein kommune Hjuksebø skal tilhøyre i framtida. Folket på Hjuksebø vil til Notodden. I formannskapet  var det fire for justering og tre imot. I debatten vart det klart at både Kristeleg Folkeparti og Arbeiderpartiet var splitta. Då avstemminga kom etter ein lang debatt og gruppemøte var det klart at det var eit stort fleirtal for å la folk på Hjuksebø få viljen sin.

Departementet har siste ordet og avgjer kva som skjer til slutt.

 

Les meir om argumenta og kven som meinte kva i avisa neste veke.

 

Sauherad kan tape to millionar

Høgare enn Bø. Bø kommune har fire promille av taksten i eigedomsskatt, medan Sauherad har sju, men det er ikkje sikert Sauherad har høgast eigedomsskatt.

 

Maks fem promille i eigedomsskatt

I regjeringsforhandlingane har Høgre, Fremskrittspartiet og Venstre blitt einige om å kutte maksimal promillesats som kommunane kan ta i eigedomsskatt. Det vil råke Sauherad.

 

I dag kan kommunane ta sju promille av eigedomstaksten i eigedomsskatt. Den nye regjeringa vil redusere det til fem promille.

– Me har budsjettert med 11,5 millionar kroner i eigedomsskatt i 2018. Kuttet frå sju til fem promille vil grovt rekna kunne utgjere to millionar kroner, seier assisterande rådmann i Sauherad, Mona Slaaen.

 

Les meir om saka i papiravisa eller e-avisa. Er du ikkje abonnent kan du kjøpe avisa på nett på buyandread.no.

 

Fire–tre for grensejustering

Tapar pengar. Mindretalet frykta dei økonomiske konsekvensane av å la Hjuksebø gå til Notodden.

 

Fleirtal for å la Hjuksebø gå til Notodden

 

Formannskapet i Sauherad hadde i dag, torsdag, eit ekstraordinært møte. Det stod ei sak på saklista og det var om ein skal tilrå grensejustering mot Notodden eller ikkje.

Det vil seie om Angard og Hjuksebø grunnkrets skal få bli ein del av Notodden kommune elle bli ein del av den nye Midt-Telemark kommune.

Fire av representantane, Per Simon Slettebø (Sp), Wenche Akkerhaugen (H), Aslaug Norendal (V) og Tom Ivar Gravklev (Frp) meinte det var rett å la krinsane gå til Notodden. Tre representantar sa nei, dei frykta blant anna dei økonomiske konsekvensane. Dei som sa nei var ordførar Mette Haugholt (Ap), Roar Bjerkgården (Ap) og Alf Rose Sørgaarden (Krf) som sjølv bur på Hjuksebø.

Saka blir endeleg gjort i kommunestyret torsdag 25. januar for Sauherad-politrikarane sin del. Den endelege avgjerda tek departementet etter at Fylkesmannen har kome med si tilråding.

 

 

Les meir om argumenta for og imot i avisa neste torsdag.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje