Sosiale medium

Bø i Telemark
02
18°C
 

Dato

Torsdag 25. mai 2017

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Spleisar på sesongkort i Sommarland

Eit spleiselag med Ingemar Bråten i spissen ordnar gratis sesongkort til femti barn.

Illustrasjonsfoto: Gro B. Røiland  

 

Femti barn i Midt-Telemark får i sommar gratis sesongbillett i Sommarland. Det er fjerde år på rad Ingemar og Mary Bråten får med Sentrumsringen i Bø og Bø Sommarland i eit spleiselag, slik at barn som elles ikkje får besøkt parken på grunn av familiens økonomiske situasjon får sesongbillett.

– Me synest det er viktig å vere med, og det var lett å seie ja til å bidra, seier Olav Tangen og Ole Johan Natadal i Sentrumsringen

Bø frivilligsentral står for utvelginga av ungar og familiar som får glede av ordninga.

– Arbeidet blir koordinert med helsesystrene i dei tre kommunane, NAV-kontora og flyktningtenesta som hjelper med å plukke ut familiar og ungar som av ulike årsaker kan trenge litt hjelp til å sikre at ungane får eit hyggeleg aktivitetstilbod i sommar, seier Ingemar Bråten.

 

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på buyandread.no

 

 

 

 

Bøheringar i by’n

Arrangørar frå Bø.  Bøheringane Amund Johnsrud (t.v.) og Gunnar Reed var sentrale i gjennomføringa av arrangementet ved Stortinget tysdag. Her står dei saman med artist Frode Alnæs. Foto: Øystein Akselberg.

Fleire bøheringar hadde sentrale roller i Oslo tysdag. Dei var der i samband med Norges Bondelag si store markering i høve brot i landbruksoppgjeret.

Norges Bondelag arrangerte tysdag ei stor markering med demonstrasjonstog frå Landbrukets Hus i Schweigaardsgate gjennom Oslos gater til Stortinget. Saka det handla om var brotet i landbruksforhandlingane.

Blant folka som bidrog både på scena og i kulissane rundt arrangementet var fleire bøheringar. Mest synleg var gruppa Ni Liv med bøheringen Jon Solberg i spissen. Gruppa spelte fem låtar i bakgarden før bøndene sitt store tog sette fart i retning Stortinget. Ni Liv fekk stemninga opp blant publikummet som talde omlag 3.500 personar.

I kulissane bak arrangementet var to andre bøheringar sentrale. Amund Johnsrud er seniorrådgjevar i Norges Bondelag og var ansvarleg for arrangementet ved Stortinget. I tillegg hadde Gunnar Reed gjennom artistfirmaet Kulturservice AS ansvar for både artistar og all teknisk gjennomføring både på Landbrukets Hus og ved Stortinget.

Nytt vertskap ved Norsjø

Nye drivarar av Norsjø hotell. Vertskapet ved Norsjø hotell er nå Vebjørn Hagen (f.v.), Marita Knutshaug Veum, Jarle Randby, Kaia Hagen og Jarle Buseth. Foto: Øystim Akselberg.

Norsjø hotell har fått nye drivarar. To drivarselskap og fem personar har nå hand om både camping, hotell og båt på Akkerhaugen.

Norsjø Hotell på Akkerhaugen blei opprinneleg bygd som turistheim på 1950-talet. I 45 år har Svanhild og Truls Dahl bygd opp ein viktig samlingsstad for bygdefolket i regionen. 15. mars i år blei nøklane til hotellet levert over i nye hender.

Frå midten av mars kunne Kaia Hagen (40) med rette bruke tittelen hotelldirektør på sin nye arbeidsstad. Ho er tilsett i full jobb som hotellets nye frontfigur. Det er to drivarselskap som nå står for drift og utvikling av hotellet ved Norsjøs breidder, nemleg Norsjø Ferieland og Bergo Drift. Bak Norsjø Ferieland finn me dei to hovudeigarane Vebjørn Hagen og Marita Knutshaug Veum. Bak restaurantselskapet Bergo Drift, med base på Beitostølen, finn me Jarle Randby og Jarle Buseth. Randby er restaurantansvarleg, medan Buseth er dagleg leiar og medeigar i Bergo Drift. Saman skal dei drifte Norsjø hotell og har eit tidsperspektiv på 25 år framover. Den nye drivarkonstellasjonen har ikkje berre utvikling av hotellet på sin daglege arbeidsplan. Dei har også teke over drifta av passasjerbåten MS Telemarken.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®