Sosiale medium

Bø i Telemark
18
6°C
 

Dato

Fredag 20. oktober 2017

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Bra turistsommar i Midt-Telemark

Beverøya camping auka i sommar besøket med 20 prosent. Det gledar dagleg leiar Marianne Dale i Visit Bø og sals- og marknadssjef Ottar Langåsdalen i Beverøya camping og Bø hotell. Foto: Øystein Akselberg

 

Turistnæringa i Midt-Telemark kan skilte med over 180.000 gjestedøgn i sommarsesongen 2017. Det er nesten på nivå med i fjor, som var eit toppår.

Trass i ein sesong med heller dårleg helgevêr i juni og skikkeleg dårleg sommarvêr frå rundt 20. juli og ut månaden, kan overnattingsbedriftene i regionen konkludere med ein svært god sommarsesong. Den blei nesten på nivå med toppsesongen 2016. Det er dagleg leiar ved Visit Bø, Marianne Dale, som les dette ut frå den offisielle norske statistikken.

Dei viktige parametrane når turistsesongen skal oppsummerast er 95.000 gjestedøgn innan camping og hytter i Midt-Telemark i juli månad. I juni var talet nær 37.000 og august omlag 36.000. I tillegg kjem hotellbransjen.

– Besøket har vore omtrent på same nivå som i fjor som var ein toppsesong. Med sommarens dårlege vêr er dette svært bra, seier Dale.

 

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no

Tragisk ulykke rammar Bø

Stor redningsaksjon: Eit stort apparat blei sett i gang ved 14-tida torsdag etter ein båt med seks personar ombord kantra i Seljordsvatnet. Foto: Halvor Ulvenes, Varden.

To unge menn frå Bø er bekrefta omkomne etter ei tragisk båtulykke på Seljordsvatnet i går. Ein tredje person, også frå Bø, er fortsatt sakna. Ulykka rammar lokalsamfunna både i Bø og Lunde hardt.

Det var ved 14-tida torsdag ettermiddag at ein båt med seks personar, alle tilknytt Nome og Bø vaksenopplæring, kantra på Seljordsvatnet mellom Vesleøy og Storøy rett overfor Garvikstrondi camping. Det skal ha vore fem elevar og ein lærar i båten, alle busett i Bø. Tre av personane klarte å ta seg til land og blei redda, medan to menn på 19 og 20 år blei sidan funne i vatnet av redningspersonell. Begge blei frakta til Rikshospitalet, men blei seinare bekrefta omkomne. Den sjette personen er fortsatt sakna. Det er etter det me forstår læraren. Det er blitt leita etter personen utover kvelden og natta. Politiet melder fredag morgon at det ikkje er gjort noko funn av den siste sakna personen.

Det blir bekrefta frå vaksenopplæringa i Nome og Bø at dei seks var tilknytta skulen og at dei var på tur i privat regi. Det har blitt opplyst at det var sterk vind i området da ulykka skjedde.

Det er sett ned kriseteam i alle dei tre involverte kommunane i samband med ulukka. I Seljord der ulykka skjedde, i Bø der dei seks involverte er busett og i Nome der dei jobba og gjekk på skule.

Startar bedrifta «Spire og gro»

 

Prosjektet er i full gang med planting av forskjellige krydderurter. F.v. prosjektleiar Marit Svalastog, Shan, Khalid Hameed, Halvor Nordbø, Wilson R. Irungu, Oddmund Nilsen og arbeidsleiar André Kristensen. Foto: Øystein Akselberg

 

Eit pilotprosjekt skal få både folk og plantar til å vekse seg sterkare. Deltakarane skal lære språk og drive eiga bedrift, og målet er fast jobb.

Bak pilotprosjektet «Frå jord til bord» står NAV Bø og Midt-Telemark Nærings-utvikling (MTNU) med støtte frå IMDi (Integrerings- og manfoldsdirektoratet) og næringsfonda i Midt-Telemark. Rundt ti deltakarar er knytt til prosjektet der målet er å danne ei eiga bedrift.

Marit Svalastog frå rådgjevingsfirmaet Sa-ho AS er innleigd som prosjektleiar av MTNU. Deltakarane er rekrutterte frå NAV og er tekne ut etter søknad. Dei er ein fin miks av flyktningar med særleg kompetanse frå heimlandet sitt og nordmenn med erfaring og kompetanse innan praktisk arbeid. Deltakarane kjem blant anna frå land som Syria, Aserbajdsjan, Kenya og Eritrea.

– Viktige stikkord for prosjektet er språktrening for å kunne jobbe innan jordbruksfaget. Ein vil synleggjere kompetansen til deltakarane, skape nettverk mot næringslivet og lære dei å drifte ei bedrift, seier Marit Svalastog.

 

Les meir om pilotprosjektet i papiravisa eller kjøp avisa på buyandread.no

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®