Sosiale medium

Bø i Telemark
38
-10°C
 

Dato

Fredag 14. desember 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

MITEK har overteke Elektriker’n

Endringar i elektrobransjen: Fusjon mellom Midt-Telemark Elektro og Elektriker’n i Bø betyr at ein epoke er over og ein annan startar. Her er heile gjengen samla i MITEK sine nye lokale hjå Multilux på Grivimoen. Bak f.v. Tarjei Gåsdalen, Marius Bakaas, Christian Fredriksen, Bjørn Engebretsen, Ola Engebretsen og Marius J. Sunde. Fremst sit Jon Falkevik (t.v.) og Are Berthelsen Gruszewski.

Midt-Telemark Elektro er med verknad frå idag eigar av både Elektriker’n AS og Bestelandbygget i Bøgata. Fusjonen medførar at MITEK vidareførar Jon Falkevik sitt epoke i elektrobransjen i Bø.

Jon Falkevik (66) starta opp Elektriker’n AS i Bø 6. juni 1986. På dagen 32 og eitt halv år etter skreiv han under på ein salskontrakt som betyr oppkjøp av selskapet. Nå er det Midt-Telemark Elektro (MITEK) som skal vidareføre bedrifta hans.
– Selskapet blir overteke av seriøse folk som har beina på jorda, seier Falkevik.
Bak MITEK står trioen Are Berthelsen Gruszewski, som dagleg leiar, Marius Bakaas, som styreleiar og fagleg ansvarleg og Tarjei Gåsdalen. Alle tre er utegåande montørar. Verksemda starta opp i mai 2017 og er såleis ei ung bedrift med unge drivarar. I tillegg til dei tre eigarane har MITEK tre tilsette, og frå 1. januar får dei enda to tilsette når brørne Ola og Bjørn Engebretsen, som har vore faste hjå Elektriker’n, kjem med på laget. MITEK har i år ei omsetting på rundt ni millionar kroner.
Sjølv om MITEK er eit ungt firma har verksemda fleire større jobbar å vise til. Den første og store jobben fekk dei ved installering av AMS-straummålarar i husstandar i heile Midt-Telemark. I oktober flytta verksemda frå heimekontor på Bakås til leigekontor hjå Multilux på Grivimoen.

Anlegget på Bø stasjon tek lenger tid

Bø stasjon. Arbeidet i regi av TGB pågår for fullt.

Midlertidig parkering til ut i februar.

Bane Nor melder i dag at arbeidet med å byggje om uteområdet ved Bø stasjon er litt etter skjema. På grunn av ein manglande avtale med naboar har ikkje tiltaket om støttemur langs Møllevegen kome i stand. Det har forseinka arbeidet noko.

Bane Nor seier at den midlertidige parkeringa vil vare til ut i februar, med siste frist 25. februar 2019.

Fryktar framtidig brakke-skule

Ein skule på vent. FAU-representantane ved Bø ungdomsskule, Live Semb Vestgarden (f.v.), Heidi Elise Kvale og Lars Lyngdal krev strakstiltak for inneklima og at utbetring og utviding av skulen igjen kjem inn i kommunen sin økonomiplan.

FAU ved Bø ungdomsskule er svært bekymra for situasjonen ved skulen på Frivoll.

Situasjonen ved Bø ungdomsskule er prekær både når det gjeld plassmangel og inneklima. Neste haust må skulen gjere plass til enda ein klasse. det same skkjer huasten 2022 og 2023. Rektor bekreftar at da har dei ikkje plass i eksisternade bygg. I dag er allereie for liten plass til grupperom og arbeidsplassar for tilsette.
– Me ser med stor bekymring på at både planar og vedlikehald for ein forbetring av ungdomsskulen er satt på vent, seier leiar i FAU, Heidi Elise Kvale, og peikar på at planarbeidet for framtidas ungdomsskule rett og slett er fjerna frå kommunens økonomiplan og at det heller ikkje er sett av midlar til nødvendig vedlikehald.

FAU-utvalet er tydeleg på at utspelet ikkje er ei solo-sak frå Bø og at dei støttar engasjementet og kravet frå Gvarv om ein ny skule i Sauherad.

– I intensjonsavtalen for samanslåing av dei to kommunane står det tydeleg at det skal byggjast ny skule på Gvarv og at skulen i Bø må oppgraderast og få ein auka kapasitet, seier Kvale, og legg til at dette nå ser ut til å bli totalt neglisjert.
– Me forlangar at begge kommunane prioriterer grunnskulane. Forholda både på Gvarv og her på Bø ungdomsskule er under einkvar kritikk. Nå må politikarane ta tak, seier dei tre FAU-representantane.

Les meir om saka i vekas avis.

 

 

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje