Sosiale medium

Bø i Telemark
02
28°C
 

Dato

Måndag 25. juni 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Befaring og markering ved Oterholtfossen

Stille markering. Facebook-gruppa «Lat Oterholtfossen bruse» er på plass med bannarar og mykje folk. Foto: Øystein Akselberg

Olje- og energidepartementet (OED) si synfaringa pågår ved Oterholtfossen akkurat nå. Mykje folk har stilt opp for å markere motstand mot ei eventuell utbygging av fossen. Gruppa «Lat Oterholtfossen bruse» hadde bannerar og det var hengt opp mange bilete av fossen rundt omkring ved fossen og på Kvennøya.

NVE har tidlegare gått imot å byggje ut Oterholtfossen etter planane til Midt-Telemark Energi, men OED har siste ordet og det ønskjer ei ny synfaring før det tek endeleg avgjerd.

 

NRK er på plass og intervjuar demonstrantane.

To elvepadlarar og ein fiskar synte fram elva sine kvalitetar.

@

Nokre ungar kosa seg på Kvennøya.

Sju vil bli sjef i Gullbring

Søkjer ny sjef. Gullbring kulturanlegg søkjer ny dagleg leiar.

Stillinga som dagleg leiar ved Gullbring kulturanlegg er lyst ut. Det har nå kome inn sju søknadar på jobben. Dagens daglege leiar, Espen Raastad, har sagt opp jobben.

Søkjarlista ser slik ut:

  1. Terje Strømmen, 51 år, rådgiver, Bø i Telemark
  2. Torbjørn Blichfeldt Dyrland, 42 år, teamkoordinator, Bø i Telemark
  3. Katharina Berg Skomedal, 32 år, arrangements- og markedssjef, Bø i Telemark
  4. Kvinne, 51 år
  5. Gry Kivle, 37 år, prosjektleder, Seljord
  6. Jan- Anders Dam-Nielsen, 42 år, direktør, Atrå
  7. Gisle Kavli, 59 år, kirkeverge, Moss

Utslepp fargar Hørteelva raud

Hørteelva blei raud. I løpet av tysdag ettermiddag blei vatnet i Hørteelva sterkt missfarga etter eit utslepp frå Systemblokk. Her ved den populære badeplassen Kleivahølen. Foto: Øystein Akselberg

Det var ei kvinne på tur langs Hørteelva som tysdag oppdaga at noko var unormalt med vatnet i elva. Ved den populære badeplassen Kleivahølen var vatnet heilt raudt. Bø blad følgde tysdag ettermiddag elva oppover og fann utsleppstaden for det sterkt raude/oransjefarga utsleppet. Det kom ut i elva frå ei grøft like nedanfor Rallebana.

Lars Kåre Haugen ved Systemblokk  har forklaringa på utsleppet. Bedrifta ligg ved Rallevegen nokon hundre meter ovanfor elva.
– Me har hatt eit uhell med ei pumpe som har gått tett. Pumpa står i ein heilt tett tank og handterer fargestoffet jernoksid som me brukar til å farge nokre av blokkene me produserer. Pumpa blei spylt og eindel av jernoksidet har kome ut i dreneringa. Det skal absolutt ikkje skje. Me er svært lei oss for uhellet og at det har blitt eit utslepp til elva, seier Haugen til Bø blad.

Haugen seier at alle aktuelle instansar er varsla om uhellet, blanta anna Politi og Arbeidsstilsyn. Systemblokk antek at mengda stoff som kom på avvege er maksimum 40-50 kilo. Det skal svært små mengder av dette stoffet til for å farge store mengder vatn. Haugen har fått opplyst at jernoksid ikkje skal vere giftig eller farleg for livet i elva.

Systemblokk seier dei nå skal gå igjennom rutinane for å sørgje for at slike uhell ikkje skal skje igjen.

Bø blad traff tysdag kveld folk frå Systemblokk på synfaring langs Hørteelva saman med to representantar frå politiet. Da var elva tydeleg farga i det den passerte Hørte sentrum.

 

Utsleppsstaden. Her kjem ei drenering ut i Hørteelva like ved motorbana Rallebana. Systemblokk ligg oppe i lia over elva. Foto: Øystein Akselberg

Hørte sentrum. Tysdag kveld hadde utsleppet nådd sentrum av Hørte. Her ved Hørte dampfarveri. Foto: Øystein Akselberg

Dreneringsgrøft. Utsleppet kjem fram i ei dreneringsgrøft som går langs nedre del av Rallabana.

 

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje