Sosiale medium

Bø i Telemark
07
-5°C
 

Dato

Sundag 25. februar 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Høg snøberedskap på Sørlandsbana

Snørydding. Bane NOR har ein stor jobb med rydding av snø på Sørlandsbana i vinter. Foto frå  Numedalsbanen. Foto Marin Birkeland

Det er rekordstore nedbørs- og snømengder langs Sørlandet i vinter. Bane NOR reknar med det er ti år sidan sist det var så store snømengder og har alt av mannskap og maskiner ute for å ta unna.

Beredskapen består av over 100 mann og elleve snøbrøytemaskiner. Det blir frest og brøyta langs bana, planovergangar og plattformar blir rydda. Mange stader fører tung snø til at trær og greiner fell over sporet eller kontaktleidningane. Bane NOR har dei to siste årane brukt 34 millionar kroner på vegetasjonsrydding i område Sør, men når det kjem fleire omgangar med snø, kan ny vegetasjon leggje seg over spor og leidningar.

Gunhild Egenæs heidra av Carnegies Heltefond

Blei heidra i kommunetyret i kveld. Mohammed Khair Bashir Enayed (t.v.) tok måndag kveld i mot diplom og gullmedalje for Gunhild Egenæs p.m. sin redningsdåd utført i samband med drukningsulykka i Seljordsvatnet 12. oktober 2017. Ordførar Olav Kasland stod for overrekkinga framfor Bø kommunestyre.

Carnegies Heltefond sin gullmedalje er tildelt Gunhild Egenæs p.m. som omkom i den tragiske båtulykka på Seljordsvatnet 12. oktober i fjor. Egenæs får belønninga for sin redningsdåd. Gullmedalje vert utdelt for den mest fortenstefulle redningsutøving kor det er særleg stor risiko for eige liv, eller at fleire blir redda under vanskelege forhold. Sist gullmedalje blir delt ut i Noreg var i 2010. Dette er såleis ein svært sjeldan påskjønning.

Det er Gunhild Egenæs sin ektemann, Mohammed Khair Bashir Enayed, som er mottakar av belønninga.

Normal skredfare på Lifjell

Fleire flakskred. Mellom Tunglijuvet og ved Glekse og Skåråfjellholmen har det gått minst to flakskred som har gått heilt ut i den merka skiløypa. Her er høgskulelærar Fredrik Christoffersen på studietur med friluftslivstudentar frå Høgskulen. Foto: Øystein Akselberg.

Bygdas fremste skredekspert, høgskulelærar Fredrik Christoffersen, har godt kjennskap til skredsituasjonen på Lifjell. Han har undersøkt fleire av skreda som har gått på Lifjell i det siste, og torsdag leia han den store årlege skredøvinga på fjellet. Han definerer ikkje skredfaren som spesielt stor, men ber folk vere varsama i bratte hellingar. Det som er situasjonen i år er at eit svakt snølag av rim ligg under nysnø av typen fastare fokksnø, som kan skli ut og danne tørre flakskred.

Også Røde Kors hjelpekorps og Lifjell løypelag har fokus på skredfaren og følgjer med på utviklinga. Løypelaget har gjort to tiltak i år: Oksladalen er merka for skredfare med råd om ikkje gå der, medan løypetrasen over Tunglijuvet er lagt litt lenger aust og bort frå eit område med skredfare.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje