Sosiale medium

Bø i Telemark
38
10°C
 

Dato

Onsdag 20. juni 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Mange bygg på bevaringsliste

Foreslår bevaring. Dei to gamle forretningsbygga i Bøgata 87, Fagerheim, og Bøgata 89, er begge på den nye lista over bygg som Bø kommune bør få bevaringsstatus. Foto: Øystein Akselberg

I forslaget til ny sentrumsplan foreslår Bø kommune å gje enda 17 bygg og eigedomar i Bø sentrum bevaringsstatus. Frå før er fleire bygg på lista, for eksempel restauranten Den Gode Nabo, Skoghaugen og Bø stasjon. Nye bygg på lista er funkisbygga i Bøgata 20, der Bø brød held til i dag, og Bøgata 54, der Peer Gynt-kiosken held til.

Sjå sist nummer av avisa for fullstendig liste og les kva nokre av huseigarane har å seie til bevaringsforslaga.

Orienteringsdag i Evjudalen

Tre på lag. Jentene Mona Sannes Moen, Gunhild Torekaasa og Adrija Vzesniauskaite frå Folkestad skule blei sendt ut i løypa av Bø O-lags Arne Lande. Foto: Øystein Akselberg

Verdas orienteringsdag held fram  med skuleløp for elevar ved Bø og Folkestad skular i Evjudalen i dag. 110 elevar i 5. og 6. klasse deltek. Elevane kosa seg i det fine vêret og mange viste stort engasjement ute i løypa som er 1,4 kilometer lang og har elleve postar.

Verdas orienteringsdag starta onsdag og omfattar 100 land verda rundt. I Noreg vil 35.000 løparar vere i sving i over 200 arrangement.

Ny praktgard reiser seg på Uvdal

Snart to år etter storbrannen. Christian Ramberg junior frå Uvdal gard (t.v.) og prosjektleiar Dan Norheim frå Telemark Byggentreprenør framfor praktgarden som igjen reiser seg etter den tragiske brannen i juli 2016. Innan sommarferien skal mykje av bygginga vere ferdig og tre nye og staselege bygg står klar til bruk. Foto: Øystein Akselberg

I løpet av sommaren står nye Uvdal gard ferdig etter den tragiske brannen i juli 2016. Ein ny praktgard som heile bygda kan vere stolt av har reist seg på litt over eitt år.

 

Heile Bø-bygda blei prega av nyheita om den tragiske brannen på Uvdal gard kvelden 23. juli 2016. Storbrannen tok driftsbygningen, to gamle stabbur og kårbustaden, den såkalla raudbygningen. Hovudhuset fekk mindre skadar som gjorde at berre frontdelen måtte fiksast på med nye ruter og ny måling.

Nå er alt snart ferdig bygd opp att, og alt blir stort sett som før.

– Me byggjer opp att det meste som det var og det blir ingen forskjell på produksjonen på garden med egg, korn, poteter og skog, seier Christian Ramberg junior, og legg til at talet på høner også blir som før. Dagane 5. og 6. juni kjem det 7.500 verpehøner til garden, alle levert av Halvor Tollehaugen via ein produsent på Jæren. Hønene er 16 veker og skal bu på garden og verpe egg til dei blir 78 veker.

– Det har blitt gjort ein formidabel jobb med gjenreisinga, og det meste har skjedd på eitt år, seier Ramberg jr.

Les meir og sjå fleire bilete i dagens avis.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje