Sosiale medium

Bø i Telemark
02
18°C
 

Dato

Torsdag 25. mai 2017

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Lokale folk tek over Lifjellstua

Nye eigarar. Gunhild Grav (f.v.), Ann Kristin Skogen, Torbjørn Kallestad, Sandra Kallestad og Andreas Eikrem Bjørndalen har overtatt Lifjellstua og skal satse vidare på den tradisjonsrike staden. Foto: Øystein Akselberg

Lifjellstua har kome på lokale hender. Nå blir det ny giv og ny drift på den 60 år gamle fjellstua på Lifjell. Planen er å opne for ny drift i midten av juni.

Lifjellstua på Jønnbu blei bygd som turisthytte og stod ferdig i 1957. Det var Skien Telemark Turistforeining (STT) som stod bak bygginga og turisthytta, som den gong heitte STT Jønnbu. Det har opp gjennom tidene vore fleire ulike eigargrupperingar på hytta. Ei større renovering skjedde i regi av Per Ove Bakke og Anemone Wille Våge i 1998. Lifjellstua blei så drive som fjellhotell i åra 1998-2011. Dei siste åra har det vore heller stille rundt hytta. I fjellstuas 60. år har nå hytta kome over på lokale hender og den blir opna igjen med drift frå juni i år.

Dei fem aktørane som står bak oppkjøpet av Lifjellstua er Gunhild Grav og Stein Lunde, Ann Kristin Skogen, Andreas Eikrem Bjørndalen, Sandra Kallestad og Torbjørn Kallestad. Grav og Lunde har den største eigarandelen med 40 prosent. Skogen og Bjørndalen har 20 prosent kvar, medan Torbjørn og Sandra Kallestad har 10 prosent kvar. Kjøpesummen er 6,3 millionar kroner og nå blir fjellstua også pussa opp for over ein million kroner fram mot nyopninga i juni.

 

Million-overskot i Sommarland

Godt resultat. Bø Sommarland leverte eit godt overskot i 2016-sesongen i parkdirektør René Langeveld Sas sin første sesong. Her er han i amfiet til parkens konsertscene. Den blir gjort klar til å ta imot tusenvis av publikummarar på det TV2-sendte St. Hans-showet.

Bø Sommarland omsette for 44,2 millionar kroner i fjor. No er det klart at familieparken kan bokføre eit overskot på heile 4,6 millionar kroner før skatt. Besøket i vassparken stoppa i fjor på gode 145.000 gjester. Parken kunne i fjor notere drøye fire millionar kroner meir i reine driftsinntekter enn året før. Driftsåret 2016 var også direktør René Langeveld Sas sitt første år i sjefsstolen.

Bø er eit sterkt merkenamn

Profilerer Midt-Telemark. Dagleg leiar Marianne Dale (t.v.) og marknadskoordinator Helena Hafthorsdottir Lindheim i Visit Bø har mange ting på gang. Dei førebur besøk av rikskjendis Stine Hartmann (bilete på skjerm) og har innspel til val av nytt kommunenamn. Foto: Øystein Akselberg.

Namnet Bø blir søkt på i Google langt oftare enn andre kjende reisemål i fylket. Visit Bø meiner det er fakta som må tas omsyn til i valet av kommunenamn.
Dei tilsette i Visit Bø, destinasjonselskap og turistkontor for Bø, Sauherad og Nome, har sett på informasjon som viser kva namn folk søkjer etter på internett via søkjemotoren Google, og dei meiner dette er viktig informasjon å ta med seg når nytt kommunenamn skal veljast.

Søkjemotoren Google Trends viser i kor stor grad folk søkjer på ulike namn og ord. Ved å samanlikne ulike namn som Bø, Sauherad, Telemark, Gaustatoppen, Telemarkskanalen, Midt-Telemark og Bø Sommarland ser ein kva namn som er mest søkt etter.
– Bø som marknadsvare og merkenamn står overraskande svært sterkt, seier dagleg leiar i Visit Bø, Marianne Dale.

Informasjon som viser søk innan reiseliv dei fem siste åra viser at Bø blir søkt på svært mykje oftare enn til dømes Sauherad og Midt-Telemark. Også samanlikning av namna Bø, Bø Sommarland og Telemark går heilt tydeleg i favør av Bø-namnet. Særleg i juli dankar Bø ut alle andre.
– Dette er informasjon som bør bli tatt med i vurderinga når nytt kommunenamn skal veljast, på lik line med andre viktige argument, seier Dale.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®