Sosiale medium

Bø i Telemark
03
11°C
 

Dato

Fredag 21. september 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Strålande kveld med Knut og Halvor

Skjemt og alvor. Knut Buen og Halvor Kleppen hadde debut på sin nye forestilling på Bø hotell i går. Foto: Øystein Akselberg

«Skjemt og alvor med Knut og Halvor» blei akkurat som lova. Mest moro, men også var poesi og nydelege slåttar. Ein heilt full Parkett-sal på Bø hotell sette stor pris på Knut og Halvor sine sprell, og dei var i sitt ess og i toppslag båe to.

I kveld er det ny forestilling på Bø hotell. Det ryktast at det er nokre ledige plassar, så dermed er tipset om ein flott kveld formidla.

Storsatsing i Stasjonsvegen

Signalbygg. Næringshagen i Stasjonsvegen 33 er teikna som ein tradisjonell låve, men med moderne stil og materialar. Illustrasjon: Arkitektkontoret ARKNET AS.

Sommaren 2020 skal eit nytt sentrumsbygg til 80 millionar kroner stå ferdig i Stasjonsvegen.

Grivi Invest AS, med bøheringen Kjell Aage Verpe som lokal aktør, planlegg no eit stort signalbygg i Stasjonsvegen 33. Det får namnet Grivitunet og skal romme 18 leilegheiter og kontorlokale med 50 kontorplassar. Storsatsinga til 80 millionar kroner skal om alt går etter planen stå ferdig sommaren 2020.

Bak prosjektet står Norgesgruppen og Invest Telemark Vestfold AS (Kjell Aage Verpe) med like andelar kvar. Bygget får parkeringskjellar, kontorlokale i første og andre høgda, samt leilegheiter i tredje og fjerde etasje. Det vert også gjort plass til kafé på gateplan, samt felles resepsjon, kantine, auditorium og treningsrom.

Arkitekten har teikna eit bygg med utgangspunkt i ein låvetradisjon, men med bruk moderne materialar i tre og mykje glas.

 

87 millionar til nye studentbustader i Bø

Kan bli rive. På denne tomta kan det bli bygd ny studentheim i Bø. Dagens Gullbring studentheim kan bli rive for å gje plass til ny og større studentheim. Bildet er tatt frå baksida ved Bø hotell.

Studentsamskipnaden i Søraust-Noreg melder at dei har fått 87 millionar kroner frå Regjeringa til bygging av 300 nye studentbustader i Bø. Den nye studentheimen skal stå klar til studiestart hausten 2020.

Administrerande direktør i Studentsamskipnaden i Søraust-Noreg, Hans Erik Stormoen, seier at dei ønskjer å byggje dei nye studentbustadane enten på sjølve campus i Bø eller like i nærleiken. Mykje kan tyde på at samskipnaden planlegg å rive dagens Gullbring studentheim som ligg like ved Bø hotell og byggje ein ny og større studentheim. Stormoen peikar på at dagens Gullbring studentheim med 78 hyblar kan bli erstatta med ein ny studentheim med til saman 300 hyblar.

Om denne tildelinga får betydning for Bø hotell sine planar om nybygg i samband med ein forskings- og kunnskapspark er for tidleg å seie.

Det var avisa Varden som først meldte om saka på sine nettsider i dag.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje