Sosiale medium

Bø i Telemark
38
8°C
 

Dato

Torsdag 24. august 2017

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Politi, bensin og rask mat

Tilrettelagt for lensmannskontor. Sauherad kommune og Midt-Telemark Næringspark stiller dette arealet på Brenna til disposisjon for bygging av felles lensmannskontor for Bø, Sauherad og Nome.

Næringsparken på Brenna legg til rette for fleire nyetableringar i nær framtid. Lensmannskontor, bensinstasjon og matservering ligg først i løypa.

Midt-Telemark Næringspark AS ligg på Brenna/ Storkaasa midt mellom Bø og Gvarv, like ved Riksveg 36. Næringsområdet er eigd av kommunane Bø, Sauherad og Nome og ligg på Sauherad si side av kommunegrensa mot Bø. Så langt er det berre ein aktør som har etablert seg fysisk på næringsområdet. Til hausten håpar ein at fleire nye aktørar slår til og kjøper seg tomt.

Sauherad kommune vedtok i kommunestyremøte 15. juni i år ei endring i reguleringsplanen i eit av delområda for å leggje til rette for eit nytt felles lensmannskontor for Nome, Bø og Sauherad. Endringa opnar opp for at offentlege kontor og tenesteyting med beredskapsfunksjonar kan etablere seg innanfor eit av delområda i næringsparken (delområde D2). Feltet omfattar tre tomter på til saman 6.800 kvadratmeter. Området ligg langs elva lengst inne i feltet.
– Me har tilrettelagt for etablering av eit nytt lensmannskotor i næringsparken, seier styreleiar for næringsparken, Kjell Arne Lunde, og legg til at dei har lagt inn eit prospekt til Politidirektoratet for eit bygg på 1.400 kvadratmeter på ei tomt på 2,5 – 3 daa tomt.

Snar 100 millionar investert

Visningssenter.  Storutbygginga i Nordbøåsen er etablert på Ekspertsenteret i Bø blant anna med aktørane Kjetil Hynne (f.v.), Lars Gunnar Løvskeid frå Sparebanken1 Telemark, Tor Arne Gustavsen frå T.a. Gustavsen, Vigdis Moland Verpe frå Nordbøåsen Utbyggingsselskap og Hallgeir Lie frå Tveito Maskin.

Utbygginga i Nordbøåsen tomtefelt bikkar snart 100 millionar kroner i grunninvesteringar. Snart blir 100 nye tomter lagt ut.

På Ekspertsenteret har dei ansvarlege bak storutbygginga i Nordbøåsen, Nordbø Utbyggingsselskap, etablert seg med kontor og eit eige visningssenter der fleire aktørar i utbygginga er å finne. I tillegg til utbyggingsselskapet med Vigdis Moland Verpe og Kjell Aage Verpe i spissen, finn ein byggmeister T. A. Gustavsen, Sparebanken 1 Telemark, husleverandøren PEAB og koordinator Kjetil Hynne.
– Tomtekjøp og husbygging bør starte her. Me kan gje råd til alle som vurderer å byggje seg hus. Her er det nærleik til entreprenørar og alle slags handverkarar etter behov, seier den nye seljaren for Nordbøåsen Utbyggingsselskap, Kjetil Hynne.
– Jobb nummer ein er å sørgje for at kundane vil byggje og bu i Bø, seier han, og legg til at dei på senteret no kan tilby ei heilheitleg pakke for kunden.

Opna Bø si nye bygate

Snorklypp i Stasjonsvegen.  Bø-ordførar Olav Kasland (t.v.) og leiar i hovudutval for samferdsel i Telemark fylkeskommune, Knut Duesund, stoppa trafikken lenge nok til å foreta den offisielle opninga. Til venstre står byggeleiar Terje Hovde Kaasa og avdelingsdirektør Tore Kaurin, begge frå Statens vegvesen.

Tysdag blei Bø sentrum si nye miljøgate offisielt opna. Stasjonsvegen blir  Bø sitt nye utstillingsvindauge.

Nye Stasjonsvegen har kosta 25 millionar kroner.
– Vegen utgjer ei gåve på 4.300 kroner til kvar einaste bøhering, sa avdelingsdirektør Tore Kaurin i Statens Vegvesen, og la til at folk dermed kunne takke Fylkeskommunen for den nye fine vegen.

Fleire av aktørane rundt utbetringa av Stasjonsvegen kom inn på at grunneigarane har teke tak og samarbeidd om felles tiltak langs gata og gjort stor innstas på eigen grunn.
– Både miljø og handel vil få ei oppblomstring etter dette, spådde ordførar Olav Kasland.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®