Sosiale medium

Bø i Telemark
38
10°C
 

Dato

Onsdag 20. juni 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Stor lokal skogbrannøving

Skogbrannøving. Vårt lokale brannvesen øver på sløkking av skogbrann i morgon. Her er dei lokale brannfolka på øving i 2008. Arkivfoto.

Telemark sivilforsvarsdistrikt melder at faren for skogbrann er aukande i Telemark. Det har allereie vore fleire skogbrannar i fylket.

I morgon og torsdag blir det halde ein stor skogbrannøving i Reisjådalen (mellom Notodden og Tinn) der alle involverte aktørar i skogbrannberedskapen deltek. Mange mannskap frå brannvesen, sivilforsvar og frivillige skogbranntropper skal trene på å sløkke brannen på bakken. I tillegg vil skogbrannfly overvake frå lufta og skogbrannhelikopteret vil droppe vatn på brannen. Det vil også bli gjort testar med dei nye skogbrannhelikoptera. Cirka 20 – 40 mål hogstflate skal brennast ned under øvinga.

Mannskap frå Midt-Telemark og Grenland trenar i morgon, onsdag, medan mannskap frå Vest-Telemark og Øst-Telemark trener torsdag.

Med på øvinga er Telemark sivilforsvarsdistrikt (80 mannskap), skogbranntropper i Telemark (cirka 100 mannskap), Tinn brannvesen (eitt vaktlag), Notodden brann- og feievesen (eitt vaktlag), flyklubbane i Nome og Grenland (skogbrannfly), skogbrannhelikopteret og skogeigarar.
Øvingsområdet ligg på Reisjå, ved riksveg 364, på grensa mellom Notodden og Tinn.

Ope møte om Sentrumsplan

Endringar i Bøgata: Dei to venstresvingefelta mellom kryssa til Gullbringvegen og Gymnasbakken blir planlagt fjerna.

Bø kommune har ute på høyring ny sentrumsplan. I kveld kan folk komme på Kommunehuset og få informasjon og stille spørsmål til planleggarane. Nokre av tiltaka i Bøgata er at dei to venstresvingefelta mellom kryssa inn til Gullbringvegen og Gymnasbakken blir fjerna. To buss-stopp blir fjerna og ersatta av kantstopp. Sentrumsplanen tek også opp ei rekkje forhold, som for eksempel ombygging av Møllevegen, nye gang- og sykkeltraséar, bevaringsverdige bygg, fortetting og parkering.

300 inn dørene på 45 minuttar

Nytt hagesenter. Folk strøymde inn i det 250 kvadratmeter store hagesenteret, som også har 150 kvadratmeter uteareal bak dørene på bakveggen.

I går opna Felleskjøpet Bø dørene for sitt 400 kvadratmeter nye og store hagesenter. Etter at ordførar Olav Kasland hadde klypt over snora strøymde kundane inn. I løpet av dei  første 45 minuttane kom over 300 kundar inn dørene på Felleskjøpet. Nytilsett hageansvarleg er Hege Myhre Valen og hennar medarbeidarar måtte stå på og fylle på varer, for her gjekk det unna i både blomar og anna hageutstyr.

Påbygget har kosta sju millionar kroner. Felleskjøpbutikken er også i seinare tid blitt heilt ombygd.

– Dette er ein etterlengta butikk for handelstaden Bø. Me likar ikkje handelslekkasje og dette hagesenteret er med å setje stoppar for ein god del, sa Kasland.

Felleskjøpet har ei årsomsetting på butikkvarer på 42 millionar kroner. Tek ein med øvrig sal og tenester er dei oppe i ei omsetting på 69 millionar kroner. Felleskjøpet har 24 fast tilsette og med sesongtilsette er det på det meste 36 på jobb. Bø-avdelinga er ein tungvektar i Felleskjøp-miljøet og avdelinga med størst omsetting i butikkvarer blant alle landets hundre avdelingar.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje