Sosiale medium

Bø i Telemark
33
-2°C
 

Dato

Torsdag 22. mars 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Folkevekst gjev tilskot

Nisser musikal des 2015 4149 nissekor

Fleire folk i Bø. Folketalet vaks med 124 personar i Bø i fjor. Arkivfoto: Øystein Akselberg.

Bø er første kommune i Telemark som får veksttilskot frå staten. Det får kommunen fordi folketalet veks så mykje.

Ved årsskiftet var folketalet i Bø kommune 6.101 personar. Det er ein auke på heile 124 personar i løpet av 2015. Auken på landsbasis er 0,93 prosent, medan Telemark fylke har ein beskjeden vekst på 0,31 prosent.

Bø veks så mykje meir enn snittet i landet at kommunen får 873.000 kroner i veksttilskot av staten i 2017. Tilskotet skal hjelpe kommunane med å tilpasse tenestetilbodet til ei veksande befolkning.

Pris til Expert Bø

Olav Tangen 1 copy

Beste varehussjef. Butikksjef på Expert Bø, Olav Tangen, blei av kjeda kåra til beste varehussjef på årsmøtet nyleg.

Butikksjef ved Expert Bø, Olav Tangen, blei nyleg kåra til beste varehussjef i Expert-kjeda. Det viser ein butikk i god utvikling både på forteneste og butikkdrift.

Butikk-kjeda Expert har omkring 150 butikkar landet rundt. 70-80 av dei har lokale eigarar, som den i Bø, som er eigd av brørne Oddgeir og Kjell Arne Torekåsa.
Nyleg var det årsmøtesamling for butikkane i kjeda og før første gong stod kåring av dei fem beste butikkane på agendaen. Olav Tangen blei kåra til «beste varehussjef» og er både stolt og glad for utmerkinga.
– Me har hatt ei god utvikling både på Expert og når det gjeld Bø Installasjon generelt, seier han, og kan slå fast at butikken har hatt vesentleg betre resultat det siste året samanlikna med året før.

250.000 besøkande til fruktbygda

Fruktbygda SA Rugaas, Vale, Gurholt, Versto Roheim og Haugholt 1 copy

Marknadsfører Fruktbygda. Torunn Irene Rugaas (Epleblomsten), Jorid Vale (Evju bygdetun), Kjersti Versto Roheim (Suigard Dyrud) og Norunn Haugholt (Lystang camping) utgjer marknadsgruppa i Fruktbygda SA. I ryggen har dei støttespelar Bent Gurholt frå Midt-Telemark Næringsutvikling.

Frukt og kultur trekkjer besøkande i hopetal til aktørane i Fruktbygda i Sauherad. Nå kastar dei seg på cruiseturismen.

Det blomstrar i Sauherad for tida. Eit treårig næringsprosjekt med fokus på landbruk, opplevingar, aktivitetar, næringsverksemd, kunst og kultur, alt samla rundt frukt, bær og det flotte kulturlandskapet i fruktbygda, har resultert i etablering av eit mangfaldig og nytt bedriftsnettverk, Fruktbygda SA.
– Nettverket gjev oss inspirasjon, optimisme og tru på ei positiv utvikling for alle som driv med landbruk, reise- og næringsliv i Sauherad, seier talskvinne Jorid Vale.
Ein milepel blei nådd i fjor haust då fruktområdet i Sauherad blei vinnar av Norsk kulturlandskapspris for 2015.
Nettverket består av 15 verksemder, alle aktørar innan landbruk, kultur, reiseliv og næringsliv.

Fruktbygda hadde ei samla omsetting på 35 millionar kroner og heile 250.000 gjester. Det er ei omsetningsauke på tolv prosent i høve året før, medan auken i talet på gjester er på heile 20 prosent.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje