Sosiale medium

Bø i Telemark
12
8°C
 

Dato

Fredag 21. september 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Lifjell-hytte i Eventyrlig oppussing

161006-eventyrlig-oppussing-lifjell-juni-2016-foto-marit-rui

Halvor Bakke (t.h.) og interiør- og snikkargjengen i TV3-serien «Eventyrlig oppussing» har vore på Lifjell og pussa opp hytta til Tor Henning Forberg og Kristin Sarmon. Foto: Visit Lifjell

 

I serien ”Eventyrlig oppussing” tek interiørekspert og bloggar Halvor Bakke og hans snikkarteam tv-sjåarane med til hytter landet rundt. Tysdag 11. oktober er turen kome til Tor Henning Forberg og Kristin Sarmon si hytte under Krintotoppen på Lifjell.

I juni var Bakke og hans ti mann store crew på besøk i Bø for å pusse opp hytta. Resultatet får me sjå i tysdagens episode. Ein får også sjå oppussingsgjengen på tur i klatreparken Høyt & Lavt, noko som ifølge TV3 blei eit artig innslag.

Heile idéen bak programserien er å forvandle ein litt sliten feriestad om til ei perle midt i vill og vakker natur. TV3 seier sjølv at dei likte både hytta og plasseringa og spesielt at paret som eig hytta, Tor Henning og Kristin, var så unge.

 

 

Trappar opp kraft-streiken

eika-trafo-5-hgd

Varslar opptrapping. Midt-Telemark Energi er del av den pågåande kraftstreiken. Her eit illustrasjonsbilete frå Eika trafostasjon i Bø. Arkivfoto: Øystein Akselberg

EL- og IT-Forbundet varslar opptrapping av streiken ved 14 nye selskap og ytterlegare 286 tilsette frå fredag morgon av. Dermed vil forbundet ha til saman 502 medlemmer i 30 ulike selskap ute i streik, med mindre det kjem på plass ei løysing i mellomtida. Konflikten står mellom EL- og IT-Forbundet og KS Bedrift, og dreiar seg først og fremst om avspaseringsordninga til beredskapsvakta i kraftsektoren.

Dårleg do-kultur i Bø

160922-oterholt-kloakkpumpestasjon
Oppfordrar til betre dokultur
. Olav Langkås (t.v.) og Rune Lia ved driftsavdelinga i Bø kommune viser fram saker og ting folk kastar i avløpet. Ved Oterholt kloakkpumpestasjon fører dårlege do- og kjøkkenvanar til problem med tetting av rør og stans i pumpene. Foto: Øystein Akselberg.

Folk i Bø kastar for mykje søppel i do og utslagsvask. I do skal berre bæsj, tiss og dopapir. Om ikkje do-kulturen blir betre må folk betale høgare avgift.

Teknisk etat i Bø kommune seier det er ein aukande trend med for mykje søppel i kommunen sine avløpsrør. Avdelingsingeniør Gudmund Amundsen ved teknisk drift tek nå til ordet for ein kampanje for betre do- og kjøkkenkultur.
– Folk flest må bli langt meir bevist på kva ein kastar i do og heller ut i kjøkkenvasken, seier Amundsen.
Dagens praksis blant innbyggjarar i Bø medfører store kostnader ved at kommunens folk stadig må ut på arbeid for å rydde opp i problem i leidningsnett og pumpestasjonar. Også på kommunens heilt nye reinseanlegg skapar innbyggjaranes uvanar problem.
Amundsen peikar på at i do skal berre ”bæsj, tiss og dopapir”, men at folk stadig kastar eingongsserviettar, klutar, bleier, moppar, ørepinnar.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje