Sosiale medium

Bø i Telemark
01
9°C
 

Dato

Sundag 23. april 2017

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Gullbring treng pengar

 

Gullbring kulturanlegg er storstove og arena for alt frå folkemøte til musikk, teater, idrett og kino. Nå treng Gullbring pengar. Foto: Gro Birgitte Røiland  

 

Så langt ligg det an til at Gullbring kulturanlegg vil gå med 6,4 millionar kroner i underskot i 2016. Det er etter at det er brukt seks millionar kroner på vedlikehald. Selskapet har gått med underskot sidan 2013 og har ein underbalanse på 5,8 millionar kroner.

Vedlikehaldsarbeidet er finansiert med eit lån på 10 millionar kroner. På grunn av at Bø kommune var på Robeklista kunne den ikkje garantere for lånet, men det har vore underforstått at kommunen skulle hjelpe til med det.

Komande måndag kjem saka opp i formannskapet. Rådmannen har skissert fleire måtar å gjere det på, men har ikkje tilrådd nokon av dei.

deLillos-songen om Bø er her

Innspela i gammal villa. DeLillos spelte inn cd-en i ein gammal villa. Foto: Ken Ingwersen

 

Kjem til Kroa

deLillos likar seg i Bø. Det syng gruppa om på den nye cd-en som kom i dag. Først var vestkantbandet frå Oslo skremt av dei fulle bøndene framfor scena. Så fann musikarane ut at dei lika seg i Bø, og dei kom igjen.

Og alle deLillos-fan kan glede seg. Frå Kroa får me opplyst at deLillos kjem igjen endå ein gong. Datoen er ikkje klar, får me opplyst frå plateselskapet.

Første russebuss i Bø

Club Penguin. 17 av russebussens 26 medlemmer samla på eitt brett. Foto: Øystein Akselberg.


Club Penguin heiter bygdas første russebuss. Og ja, det stemmer, det er ein leddbuss. Kjennemerket blir 26 gutar,  eit kraftig lydanlegg og ein 18 meter lang doning.

Bussen er nylakert i heile sin 18 meter lengde av Vestfold kunstdekor og blir absolutt noko folk kjem til å leggje merkje til i tida framover. Den har starta ”rullinga” og har kanskje allereie vore å sjå og høyre i sentrumsgatene.

Gjengen bak den første russebussen i Bø er 26 russ ved Bø vidaregåande skule. Dette er gutar tilhøyrande både frå Bø og bygdene rundt i Midt-Telemark.

Her er medlemmane på bussen: Anders Magnus Ytterbøe, Benjamin Finkenhagen, Bjørnar Østtveit, Brage Langkås, Bård Aslak Fjeld, Christoffer Rasmussen, Daniel Gulbrandsen, Danny Jin Feng, Halvard Ulberg Jansen, Haris Zulic, Jacob Finkenhagen, Joakim Ljosåk, Kevin Matarewicz, Jonathan Chehri, Kristian Ingelstad, Marius Christiansen, Martin K. Johnsrud, Mikael Håndstad, Ole Smeland, Sergio Suarez, Thomas Zweerts, Tom Fossum, Vegard Rygh, Vemund Austad, Emil Eek og Rolv Kluskens Liane.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®