Sosiale medium

Bø i Telemark
38
-10°C
 

Dato

Fredag 14. desember 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Kulturpris til Rocksamfunn-eldsjel

Ordførar Mette Haugholt og kulturprisvinner Bjørn Arve Skjeslien under utdelinga av kulturprisen torsdag kveld. Foto: Gro B. Røiland 


Sauherad kommunes kulturpris for 2018 går til Bjørn Arve Skjeslien, musikar, frivillig kulturarbeider og drivkraft i Akkerhaugen Rocksamfunn gjennom mange år.

Ordførar Mette Haugholt delte ut prisen etter kommunestyremøtet i Sauherad torsdag kveld.

– Bjørn Arve er kjent som ein engasjert og handlekraftig person som brenn for lokalmiljøet. Eg vil særleg framheve Akkerhaugen Rocksamfunn, men Bjørn Arve har eit stort spenn og ei stor kontaktflate og samarbeider på mange kantar, sa ordføraren under tildelinga.

Les meir i papiravisa 20. desember eller i e-avisa for abonnentar på boblad.no.

 

MITEK har overteke Elektriker’n

Endringar i elektrobransjen: Fusjon mellom Midt-Telemark Elektro og Elektriker’n i Bø betyr at ein epoke er over og ein annan startar. Her er heile gjengen samla i MITEK sine nye lokale hjå Multilux på Grivimoen. Bak f.v. Tarjei Gåsdalen, Marius Bakaas, Christian Fredriksen, Bjørn Engebretsen, Ola Engebretsen og Marius J. Sunde. Fremst sit Jon Falkevik (t.v.) og Are Berthelsen Gruszewski.

Midt-Telemark Elektro er med verknad frå idag eigar av både Elektriker’n AS og Bestelandbygget i Bøgata. Fusjonen medførar at MITEK vidareførar Jon Falkevik sitt epoke i elektrobransjen i Bø.

Jon Falkevik (66) starta opp Elektriker’n AS i Bø 6. juni 1986. På dagen 32 og eitt halv år etter skreiv han under på ein salskontrakt som betyr oppkjøp av selskapet. Nå er det Midt-Telemark Elektro (MITEK) som skal vidareføre bedrifta hans.
– Selskapet blir overteke av seriøse folk som har beina på jorda, seier Falkevik.
Bak MITEK står trioen Are Berthelsen Gruszewski, som dagleg leiar, Marius Bakaas, som styreleiar og fagleg ansvarleg og Tarjei Gåsdalen. Alle tre er utegåande montørar. Verksemda starta opp i mai 2017 og er såleis ei ung bedrift med unge drivarar. I tillegg til dei tre eigarane har MITEK tre tilsette, og frå 1. januar får dei enda to tilsette når brørne Ola og Bjørn Engebretsen, som har vore faste hjå Elektriker’n, kjem med på laget. MITEK har i år ei omsetting på rundt ni millionar kroner.
Sjølv om MITEK er eit ungt firma har verksemda fleire større jobbar å vise til. Den første og store jobben fekk dei ved installering av AMS-straummålarar i husstandar i heile Midt-Telemark. I oktober flytta verksemda frå heimekontor på Bakås til leigekontor hjå Multilux på Grivimoen.

Anlegget på Bø stasjon tek lenger tid

Bø stasjon. Arbeidet i regi av TGB pågår for fullt.

Midlertidig parkering til ut i februar.

Bane Nor melder i dag at arbeidet med å byggje om uteområdet ved Bø stasjon er litt etter skjema. På grunn av ein manglande avtale med naboar har ikkje tiltaket om støttemur langs Møllevegen kome i stand. Det har forseinka arbeidet noko.

Bane Nor seier at den midlertidige parkeringa vil vare til ut i februar, med siste frist 25. februar 2019.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje