Sosiale medium

Bø i Telemark
18
6°C
 

Dato

Fredag 20. oktober 2017

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Klart for sjokoladekappleik

Unge utøvarar. Unge utøvarar frå heile fylket kjem til Sjokoladekappleiken i Bø. Arkivfoto: Dag Einar Hvitsand.

 

Unge folkemusikarar viser seg fram

 

Laurdag 21. oktober er det igjen klart for eit av årets søtaste arrangement, nemleg Sjokoladekappleiken. Den blir arrangert i Spektrum på Bø ungdomsskule. Då er det sjokolade og mykje anna godteri i premie til alle, og svært sjarmerande og flinke barn- og unge frå heile Telemark som utfaldar seg på scena. Dei spelar saman og åleine, dansar og syng.

I fjor var det over 40 innslag og mellom 60 og 70 som deltok på Sjokoladekappleiken i Bø. Det er Bø juniorspelemannslag som står for arrangementet. Det er også frå Bø denne typen arrangement stammar, seinare har det spreidd seg. I Seljord blir det elles arrangert Sjokoladekappleik kvar vår

 

 

Delar ut refleks-feler

Bli synleg. Kommunen oppfordrar folk til å bli synlege i haustmørkret. Som ei hjelp blir det delt ut Bø-refleks forma som ei fele på fredag morgon. Foto: Bø kommune

 

 

 Bør bli meir synlege

Fredag 20. oktober er det refleksdagen. I Bø vil politikarar og tilsette i kommunen vere ut tidleg om morgonen og dele ut refleksar til folk.

 

– Haustmørkret sig på og det er viktig å gjere seg synleg i trafikken, heiter det i pressemeldinga frå kommunen.

Der blir det også peika på at dei vaksne er sløvast når det gjeld å bruke refleks, og vaksne i Telemark er verre enn gjennomsnittet. I heile landet er det 39 prosent av dei vaksne som brukar refleks. I Telemark er det berre 31 prosent. Tala stammar frå teljingar som Trygg trafikk gjennomfører.

– Me kan med andre ord bli langt flinkare til å gjere oss synlege. Med refleks er du synleg på 140 meters hald, utan er du synleg berre på 25 til 30 meters hald. Omrekna i tid betyr det at bilistar berre har to sekund å reagere på dersom du ikkje har refleks på deg. Har du refleks har bilistane heile 10 sekund, påpeikar kommunen.

 

 

Bra turistsommar i Midt-Telemark

Beverøya camping auka i sommar besøket med 20 prosent. Det gledar dagleg leiar Marianne Dale i Visit Bø og sals- og marknadssjef Ottar Langåsdalen i Beverøya camping og Bø hotell. Foto: Øystein Akselberg

 

Turistnæringa i Midt-Telemark kan skilte med over 180.000 gjestedøgn i sommarsesongen 2017. Det er nesten på nivå med i fjor, som var eit toppår.

Trass i ein sesong med heller dårleg helgevêr i juni og skikkeleg dårleg sommarvêr frå rundt 20. juli og ut månaden, kan overnattingsbedriftene i regionen konkludere med ein svært god sommarsesong. Den blei nesten på nivå med toppsesongen 2016. Det er dagleg leiar ved Visit Bø, Marianne Dale, som les dette ut frå den offisielle norske statistikken.

Dei viktige parametrane når turistsesongen skal oppsummerast er 95.000 gjestedøgn innan camping og hytter i Midt-Telemark i juli månad. I juni var talet nær 37.000 og august omlag 36.000. I tillegg kjem hotellbransjen.

– Besøket har vore omtrent på same nivå som i fjor som var ein toppsesong. Med sommarens dårlege vêr er dette svært bra, seier Dale.

 

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®