Sosiale medium

Bø i Telemark
02
18°C
 

Dato

Torsdag 25. mai 2017

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Spleisar på sesongkort i Sommarland

Eit spleiselag med Ingemar Bråten i spissen ordnar gratis sesongkort til femti barn.

Illustrasjonsfoto: Gro B. Røiland  

 

Femti barn i Midt-Telemark får i sommar gratis sesongbillett i Sommarland. Det er fjerde år på rad Ingemar og Mary Bråten får med Sentrumsringen i Bø og Bø Sommarland i eit spleiselag, slik at barn som elles ikkje får besøkt parken på grunn av familiens økonomiske situasjon får sesongbillett.

– Me synest det er viktig å vere med, og det var lett å seie ja til å bidra, seier Olav Tangen og Ole Johan Natadal i Sentrumsringen

Bø frivilligsentral står for utvelginga av ungar og familiar som får glede av ordninga.

– Arbeidet blir koordinert med helsesystrene i dei tre kommunane, NAV-kontora og flyktningtenesta som hjelper med å plukke ut familiar og ungar som av ulike årsaker kan trenge litt hjelp til å sikre at ungane får eit hyggeleg aktivitetstilbod i sommar, seier Ingemar Bråten.

 

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på buyandread.no

 

 

 

 

Bøheringar i by’n

Arrangørar frå Bø.  Bøheringane Amund Johnsrud (t.v.) og Gunnar Reed var sentrale i gjennomføringa av arrangementet ved Stortinget tysdag. Her står dei saman med artist Frode Alnæs. Foto: Øystein Akselberg.

Fleire bøheringar hadde sentrale roller i Oslo tysdag. Dei var der i samband med Norges Bondelag si store markering i høve brot i landbruksoppgjeret.

Norges Bondelag arrangerte tysdag ei stor markering med demonstrasjonstog frå Landbrukets Hus i Schweigaardsgate gjennom Oslos gater til Stortinget. Saka det handla om var brotet i landbruksforhandlingane.

Blant folka som bidrog både på scena og i kulissane rundt arrangementet var fleire bøheringar. Mest synleg var gruppa Ni Liv med bøheringen Jon Solberg i spissen. Gruppa spelte fem låtar i bakgarden før bøndene sitt store tog sette fart i retning Stortinget. Ni Liv fekk stemninga opp blant publikummet som talde omlag 3.500 personar.

I kulissane bak arrangementet var to andre bøheringar sentrale. Amund Johnsrud er seniorrådgjevar i Norges Bondelag og var ansvarleg for arrangementet ved Stortinget. I tillegg hadde Gunnar Reed gjennom artistfirmaet Kulturservice AS ansvar for både artistar og all teknisk gjennomføring både på Landbrukets Hus og ved Stortinget.

Løypemaskin til ei krone

Restverdi. Som ein del av finansieringa har Løypelaget bede om å få kjøpe den kommunale maskina til ei krone medan den framleis har innbytteverdi. Foto: Øystein Akselberg

 

Restverdi på verdi på 123.375 kroner

Bø løypelag får kjøpe den kommunale løypemaskina til ei krone. Bø kommune eig løypemaskina som Bø Løypelag brukar til å preparere skiløyper i lysløypa på Nordbøåsen, jorda rundt Forbergåsen, Langkåshaugen og Sisjord, Vihusløypa og andre område i bygda. Løypelaget ønskjer å kjøpe ny maskin. Som ein del av finansieringa har det bede om å få kjøpe den kommunale maskina til ei krone medan den framleis har innbytteverdi og kommunestyret har sagt ja.

Maskina står oppført med ein verdi på 123.375 kroner i balansen til kommunen. Løypelaget ønskjer i framtida å eige maskina sjølve for lettare å kunne søkje om tilskot til innkjøp. Kommunestyret vedtok også at det årlege tilskotet på 15.000 kroner blir vidareført, kommunen dekkjer dessutan forsikring for ny løypemaskin, om lag 5.000 kroner.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®