Sosiale medium

Bø i Telemark
03
18°C
 

Dato

Tysdag 19. juni 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Pengar til flytte-prosjekt

Går alt etter planen, kan Harald Omnes i Nes nasjonale dansarring, Jorid Vale på Evju bygdetun og Aud Irene Haugen i Sparebankstiftelsen DNB Telemark snart danse innomhus på denne staden. Foto: Gro B. Røiland

 

Gleda var stor på Evju bygdetun og i Nes nasjonale dansarring (NND) da Aud Irene Haugen frå Sparebankstiftelsen DNB Telemark kom med pengar til flytting og gjenoppbygging av forsamlingshuset Sjodar.

NND får 500.000 kroner, mens Evju bygdetun får 300.000 kroner. Dermed er planen om å flytte forsamlingshuset frå 1922 eit godt stykke nærmare realisering.

I 2017 vedtok styret i NND å jobbe aktivt for å flytte Sjodar frå Nordagutu til Evju, noko bygdetunet støttar. Også Evju bygdetun treng meir plass inne til selskap, bryllaup, konsertar og lokalhistorisk arkiv. Planen er å lage kjeller med brannsikkert arkiv.

– Sjodar skal bli eit fleirbrukshus, seier Harald Omnes i Nes nasjonale dansarring.

 

Les meir i papiravisa eller o e-avis.

Foreslår felles ungdomsskule

Sauherad planlegg ny ungdomsskule. Ordførar i Bø, Olav Kasland, meiner at det bør vere ein ungdomsskule i den nye kommunen dersom målet er at ungdom frå dei to tidlegare kommunane skal føle at dei bur i Midt-Telemark kommunen. Arkivfoto

 

– Vil skape felles identitet

På eit felles formannskapsmøte med Sauherad lufta ordførar i Bø, Olav Kasland, tanken om å byggje ein felles ungdomsskule i den nye Midt-Telemark kommune.

– Det bør vere ein felles ungdomsskule.

Det var svaret til ordførar i Bø, Olav Kasland. Spørsmålet var kva som skal til for at ungdom i den nye Midt-Telemark kommune skal føle at dei bur i same kommunen. Anledninga var felles formannskapsmøte for Bø og Sauherad kommunar.

Temaet for formannskapsmøtet var økonomiske rammevilkår for Midt-Telemark kommune. Formannskapsmedlemmane skulle få kunnskap om dei ulike tenesteområda, korleis dei er organisert i dag, prioriteringar med meir. Heile måndagen var sett av og alle kommunalsjefane presenterte sine område med planar og utfordringar. Politikarane jobba også med spørsmål i grupper og eit av spørsmåla vart altså korleis ein kan få unge til å føle meir fellesskap på tvers av dei gamle kommunegrensene.

Framleis totalforbod mot open eld

Ikkje lov. Det er framleis ikkje lov å tenne bål eller grill verken i innmark eller utmark, men grilling i eigen hage går. Arkivfoto: Bø blad

 

Kan grille i hagen

Totalforbodet mot open eld i Midt-Telemark kommunane gjeld framleis. Det melder både Bø og Sauherad kommunar på sine heimesider.

Men ein kan grille på eigen eigedom. Forbodet mot open eld gjeld framleis i strandsonene og nær skog, mark og innmark. Brannsjefen vurderer situasjonen fortløpande og vil kunngjere endringar, spesielt med tanke på sankthansfeiringa.

 

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje