Sosiale medium

Bø i Telemark
36
-9°C
 

Dato

Onsdag 17. januar 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Satsar på sykkelvegar

Lundevegen, gangveg, høstbilder

Fleire sykkelvegar. Venstre vil gje ekstra statleg støtte til kommunar og fylkesvegar som vil byggje gang- og sykkelvegar.
Foto: Øystein Akselberg

I Venstres alternative statsbudsjett blir det lagt opp til ei storstilt satsing på sykkelvegar gjennom ei støtteordning der Staten gjev ekstra bidrag til kommunar og fylkeskommunar som satsar på gang- og sykkelvegar. Det kan få positive konsekvensar for Bø.
– For Bø kommune vil det bety at me kan få gjennomført gang- og sykkelveg mellom Bø og Gvarv, frå toppen av Langkåshaugen til Oterholt og langs Valenvegen, seier ordførar Olav Kasland (V).

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®