Sosiale medium

Bø i Telemark
33
-2°C
 

Dato

Torsdag 22. mars 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Storsatsing på frukt

Stor sorteringshall. Dagleg leiar Svein Børte og nestleiar Bjørg Hesthag ved Telefrukt på ein stille dag i sorteringshallen. Til hausten vil det yre av aktivitet her. Foto: Øystein Akselberg

Telefrukt på Gvarv investerer stort

Fruktleverandøren Telefrukt på Gvarv skal investere 25 millionar kroner over to år. To nye sorteringsliner for morellar og plommer, samt nytt stort lagerbygg for epler. Det vil forbrukarane merke med enda friskare eple lengre utover i sesongen. Mengda eple til konsum skal auka frå 2.000 tonn i fjor til heile 3.000 tonn i 2022.

Telefrukt sin produksjon i 2017 var 1.900 tonn konsumeple, 250 tonn plommer og 110 tonn morellar, samt 1.500 tonn eple til industri. Det betyr at bedrifta er ein stor arbeidsplass i Sauherad med opp mot 40 tilsette i høgsesong.

I vekas avis kan du lese meir om Telefrukt.

Nye vegnamn i ny kommune

Låtskrivar Thomas Hellekås i Skrivarvegen i Bø må belage seg på å bytte adresse. Foto: Gro B. Røiland

 

Like og nesten like vegnamn får nye namn i nye Midt-Telemark kommune. Seks like og 26 nesten like vegnamn i Bø og Sauherad er vurdert etter faktorar  bestemt av Fellesnemnda for den nye kommunen.

Faktorar som spelar inn er talet på bustadar, industri og næring i vegane, lokale stadnamn og om vegnamnet er knytt til tema.

Anna Svalbjørg ved teknisk eining i Bø leiar arbeidsgruppa Matrikkel som har ansvar for slike saker i kommunesamanslåinga.

– Ein kommune må ha klar og tydeleg adressering. Eintydig identifisering av eigedom er viktig for at utrykkingskøyretøy skal kome til rett adresse. Dette er noko me er pålagt av kartverket, seier Svalbjørg.

 

Les meir om saka og kva for vegar som truleg må bytte namn i papiravisa eller i e-avisa som abonnentar finn på boblad.no.

Martin skaut blink

Ung vinnar. Martin Knutsen er ikkje 16 år, men vann klassen eldre junior som er for dei over 18 år. Foto: privat

 

Vann Sørlandskretsen

Martin Knutsen vann klassen eldre junior i feltskyting i Sørlandskretsen.

– Det er eit ganske stort stemne, seier far Tom Knutsen.

Martin sjølv er glad for sigeren.

Sørlandskretsen omfattar Telemark og dei to Agder-fylka. Martin Knutsen fortel at han skaut på blinkar som var frå 200 til 500 meter borte. Vanlegvis skyt han på 100 meter.

– Eg var ikkje fornøgd med første runden sjølv, men då andre sa at den var bra vart eg glad, seier Martin Knutsen.

Han skaut i klassen eldre junior sjølv om han ikkje er 16 år enno. Tom Knutsen fortel at ein kan gå opp i klasse dersom ein har skote mykje. Dersom Martin hadde skote som junior ville han berre ha skote på 100 meter og kjend avstand.

– Her var det ukjend avstand, det gjer det ekstra vanskeleg, seier Tom Knutsen.

Han fortel at i vinter har Martin reist mykje saman med skyttar Inge Hvitås frå Sauherad og fått god trening. Hvitås sjølv gjorde det ikkje så bra på dette stemnet.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje