Sosiale medium

Bø i Telemark
03
18°C
 

Dato

Tysdag 19. juni 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Grillforbod gjeld hagar òg

 

 

Nei, nei, nei. Det er ikkje lov å grille med kol i hagen. Det seier Midt-Telemark Brann- og Redning.

 

Ikkje lov med open elde i noko form

 

– Det er gjeve dispensasjon for gassgrill på verandaar og terrassar. Kolgrill i hagen er ikkje lov. All bruk av open eld er forbode.

Det seier Kai Lindgren, leiar for førebyggjande eining i Midt-Telemark Brann- og Redningstjeneste.

 

Hage er innmark

For to veker sidan sende brannsjefen i Midt-Telemark ut melding om at det er innført forbod mot bruk av open eld utandørs. Brevet, som ligg på heimesidene til kommunane, ramsar opp ein del ting som det ikkje er lov til som bål eller grill i standsone eller innmark, tenning av kaffibål, brenne hageavfall og liknande.

– Ein del meiner at det framleis er lov å grille i hagen. Kva er det ein kan gjere i eigen hage?

Det er lov å grille med gass på veranda og terrasse. Kolgrill er ikkje på nokon måte lov. Alle typar open eld, som små kokeapparat på gass kan heller ikkje brukast. Hage er også innmark, presiserer Lindgren.

Han opplyser at vedfyrte pizzaomnar og andre uteomnar heller ikkje er lov.

Litt kos er lov

– Me lempa på forbodet mot gassgrill fordi ein ikkje skal ta vekk all kosen. Familiar skal få samle seg og grille, men me bed folk vere veldig varsame, seier Lindgren.

Han legg til at dersom ein har spørsmål kan ein ringe, men det er ingen som får dispensasjon.

– Dersom magefølelsen ikkje er heilt god, la vere å grille, oppfordrar Lindgren.

Forbod må opphevast

Lindgren opplyser at forbodet vil gjelde til brannsjefen seier at det er oppheva.

– Det hjelper ikkje med litt regn. Det brenn i eit område i Skien, der er det varmt ein meter ned i bakken. Ein får ikkje sløkt varmen før det har regna eit par dagar, fortel Lindgren.

Når Yr sin indeks for skogbrannfare er på 70 er det veldig stor brannfare. Lindgren opplyser at torsdag var brannindeksen på 200.

– No er den over dobbelt så høg som veldig stor, me har ikkje noko definisjon for det eingong, seier Lindgren.

Han har aldri opplevd så stor brannfare i tida i Midt-Telemark Brann- og Redningsteneste.

Audun fekk Drømmestipendet

 

Den unge musikaren Audun Rørmark frå Bø er tildelt Drømmestipendet. Foto: Gro B. Røiland

 

Audun Rørmark (18) frå Bø er tildelt Drømmestipendet på 15.000 kroner frå Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping.

Han er ein av hundre unge kulturtalent i landet som får Drømmestipendet 2018. Tanken er at stipendet skal vera ein inspirasjon og bidra til å oppfylle draumane til unge kulturutøvarar.

Audun, som nettopp er ferdig med musikklinja på Skien videregående skole, spelar fiolin, hardingfele, saxofon og bass. Under tildelinga onsdag kveld på kulturskolens sommarframsyning i Gullbring kulturanlegg, kvitterte han for pengane med Johan Svendsens Romanse for fiolin og piano, akkompagnert av Janne Brudvik Villa.

– Det er tredje gongen ein ungdom frå Bø får Drømmestipendet, påpeika ordførar Olav Kasland under overrekkinga.

 

Les meir om den glade stipendvinneren i papiravisa neste veke.

 

Ny Gvarv-skule i 2020

Slik kan den nye barne- og ungdomsskulen  for Sauherad bli. Teikning: Norconsult AS.

 

 

Til skulestart i 2020 skal ny skule stå ferdig på Gvarv. Denne veka fekk formannskapet presentert foreløpige skisser for korleis den nye skulen skal bli.

Alle brikkene er ikkje på plass, verken når det gjeld romløysingar eller totale kostnader. Men det nærmar seg, og til kommunestyremøtet 21. juni skal alt vera klart.

Den nye skulen blir ein blanding av heilt nytt og ombygging av det gamle. Mellomtrinnet og ungdomstrinnet, det vil seie frå femte til tiande klasse, får nybygg med to klasserom til 25 elevar i kvar base. Det blir også nytt fellesbygg som skal innehalde amfi, skulekjøkken og kantine, kulturskule, folke- og skulebibliotek og barnebase.

I prosjektet ligg også fleirbrukshall, der størsteparten er nybygg. Det gamle bassenget og klubbhuset blir med inn i ny fleirbrukshall.

 

Les meir i papiravisa eller i e-avisa. Til orientering er ikkje teikninga i papiravisa oppdatert, mens det er teikninga her i nettsaken.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje