Sosiale medium

Bø i Telemark
12
8°C
 

Dato

Fredag 21. september 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Flytta frå Oslo til Bø

Lou Cathrin Norreen (f.v.), fungerande leiar, Anne D. Nilsen, seniorkommunikasjonsrådgjevar, og Kjersti Falck, rådgjevar, har nå jobbadresse Lundevegen i Bø. Foto: Gro Birgitte Røiland

 

Måndag 3. september flytta FUB og FUG sitt sekretariat frå Oslo til Bø. Seks av ti tilsette følgde med jobbane sine frå hovudstaden til Telemark.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er utval på nasjonalt nivå. Begge utvala har fram til i fjor hatt base i Oslo, men i juni 2017 vedtok regjeringa at sekretariatet skulle flytte frå kontora sine i Schweigaardsgate i Oslo til Bø.

 

Les meir i papiravisa eller i e-avisa på boblad.no

 

Billegare og raskare enn planen

Taus: Svein Tovslid, prosjektleiar i Statens vegvesen, vil ikkje ut med kor mykje billegare den nye strekninga på risveg 36 mellom Årnes og Slåttekås blir. Med eit kostnadsoverslag på 400 millionar kroner, må det vere eit sekssifra tal for å vere noko å snakke om.

 

Men bompengar må ein betale

13. september opnar Vegvesenet den nye vegen mellom Årnes og Slåttekås. Det er to månader før tida og kanskje til lågare pris enn planlagt.

– Planen var at vegen skulle opnast i november, men det var opning for fleksibilitet for entreprenøren, seier prosjektleiar i Statens vegvesen Svein Tovslid.
Entreprenøren er Carl C. Fon og han ønskte å bruke kortare tid.

Les meir i papiravisa eller e-avisa på nettsida.

 

Varslar om fare for tre over Lifjellvegen

Tre på skakke. Slik ser det ut like nedanfor Østerli gard i Lifjellvegen. Eit tre er på veg til å falle over vegen og heng på nokre leidningar som kryssar over vegen. Foto: Johan Nicolai Ulrichsen

Johan Nicolai Ulrichsen bur i Lifjellvegen og såg torsdag i sist veke at eit tre er i ferd med å falle over Lifjellvegen like nedanfor Østerli gard. Treet heng på nokre leidningar som kryssar vegen. Ulrichsen ringte først Politiet i Bø og blei sett over til hovudsentralen. Der måtte han vente i 10-15 minuttar på svar før han blei spurt ut om både persondata og detaljar angåande treet.
– I dag er det tysdag og treet står på skakke enda. Her er det fare for at treet kan velte og ta leidningane med seg. Det kan bli alvorleg om treet treff ein bil eller folk, seier han.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje