Sosiale medium

Bø i Telemark
36
-9°C
 

Dato

Onsdag 17. januar 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Trur det blir regjeringssamarbeid

 

 

Bø Venstre imot

– Eg er sikker på at dei blir einige og at det blir ei trepartiregjering. Det seier Olav Kasland, Venstre-ordførar i Bø.

Det blir i fleire aviser og medium spekulert i om forhandlingane mellom Venstre, Høgre og Fremskrittspartiet om ei trepartiregjering snart er i hamn. Kasland opplyser at det er kalla inn til landsstyremøte søndag.

– Bø Venstre har gått imot, me likar det ikkje, men me vann ikkje fram. Likevel kan me ikkje halde fram med å klage, det er sutring, seier Kasland.

Nedre fangdam står for tur

Skal gravast opp. Nedre fangdam i Evjudalen ser slik ut i dag fredag 12. januar. No skal den muddrast opp.

Skal muddre opp nedre fangdam i Evjudalen

Teknisk etat jobbar vidare med å tøme fangdammane i Evjudalen for sand og mudder. Dammane fungerar etter hensikta og samlar opp partiklar og massar som kjem nedover med bekkevatnet. Dei to øvste fangdammane er tømt og nå står tredje og nedste for tur.

Kommunalsjef på teknisk, Vidar Lofthus, melder at kostnaden for å tøme den midterste dammen kom på 100.000 kroner og at ein tok opp 8-900 kubikmeter masse.
– Det er ikkje dyrt for ein så stor jobb. Massane blei delt mellom eit landbruksareal, noko gjekk til jordforbetring og ein mindre del til utjamning av våte område i Evjudalen, seier Lofthus.
Det vert rapportert at massane i midtre fangdam var av betre kvalitet med eit mindre innhald av sand, enn det ein fann i øvre fangdam. Arbeidet med nedre fangdam startar opp nå.

Første jente i brannkorpset

Nye brannkonstablar. Henning Rønningsland (29) og Linda Lia (22) er frå nyttår tilsett som brannkonstablar og røykdykkarar i Bø brannkorps. Lia er første kvinne i brannvesenet i Bø nokonsinne. Foto: Øystein Akselberg                      

Frå nyttår er for første gong ei kvinne tilsett ved Bø brannstasjon. Bøjenta Linda Lia er ein av to nye brannkonstablar.

Dei siste åra har det vore eit markant generasjonsskifte blant dei ti brannfolka som er tilsett ved Bø brannstasjon. For to år sidan gjekk Gjermund Gåra og Tor Magne Skjelbred av for aldersgrensa, og frå nyttår takkar Leif Gunnar Brekke (60) og Arvid Hagen (61) for seg. Samtidig står to nye, unge brannfolk klar til å trekke på seg brannuniformer. Linda Lia (22) og Henning Rønningsland (29) går inn i brannkorpset i Bø.

Beredskapsleiar Roar Smukkestad ved Midt-Telemark Brann og Redning fortel at det var 16 søkjarar på dei to ledige stillingane. Med Lia i staben har både Midt-Telemark og Bø fått si første kvinne som brannkonstabel.
– Det er veldig artig å vere den første, men det er jo også på tide, seier Linda Lia med eit smil.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®