Sosiale medium

Bø i Telemark
03
11°C
 

Dato

Fredag 21. september 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Må betale 150 prosent

Kostar med bom. Nyevegen Årnes – Slåttekås kostar 400 millionar kroner å byggje, men det skal betalast 595 millionar kroner i bompengar.

 

Det skal krevjast inn 592 millionar kroner på Slåttekås  – Årnes

I stortingsproposisjonen er det lagt inn årlege innkrevjingskostnader for bompengar på 2,6 millionar kroner for vegstrekninga Årnes – Slåttekås. Det opplyser Birgitte B. Johansen i Vegfinans. Totalt er det rekna med at det skal krevjast inn 592 millionar kroner (2015-kroner), 50 prosent meir enn vegen kosta, i bompengar. Anlegget kosta 400 millionar kroner å byggje. Innkrevjingsperioden er rekna til 15 år som er standar for slike anlegg.

Pensjoniststudenten og lærarfamilien

Fornøgde lærarar. Son Sverre Tveter, bestemor Sigrid Aksnes Stykket og mor Evy Beate Stykket tykkjer alle at pensjonist Johannes Rogdaberg var ein god student.

 

Har hatt tre generasjonar lærarar frå same familie

 

Pensjonist Johannes Rogdaberg har hatt tre generasjonar i familien Stykket som lærarar. Først bestemor Sigrid Aksnes Stykket, så mor Evy Beate Stykket og til slutt sonen Sverre Tveter.

 

Rogdaberg har bak seg eit yrkesliv som blant anna banksjef og rådmann.

– Då eg vart pensjonist fann eg ut at eg hadde lyst til å studere. Eg starta med historie, seier Rogdaberg.

 

Les meir i papiravisa eller e-avisa som du finn på nettsida boblad.no.

Okse på langtur

 

Sjølvfanga. Oksen gjekk til slutt inn i ei inngjerding av eigen fri vilje. Politi og brannvesen kunne berre late att grinda.

 

 

 

Måndag morgon vart det oppdaga ein telemarkokse på tur på Langkåshaugen. Han har blitt observert både beitande på plengras og medan han kosa seg med eple.

Etter at oksen tok til å følgje etter skuleelvar på veg til skulen vart politiet kontakta. Halvor Tveitan frå politiet opplyser at dei vart varsla rundt klokka halv åtte, men venta litt med å rykkje ut.

Etter det Bø blad observerte var verken oksen eller skuleelevane skremde av det uvanlege møtet.

Etter kvart gjekk oksen inn på tunet på Holmen gard ved sidan av Bø gamle prestegard og gjekk inn i ei inngjerding av eigen fri vilje. No hadde representantar for brannvesenet og politiet kome og dei kunne berre late att grinda og vente på eigaren. Det er Magnus Skogen. Han kunne fortelje at oksen gjekk på beite saman med kyr på Skogen gard ved Brenna. Korleis han hadde kome seg til Langkåshaugen visste han ikkje.

– Det er den snillaste guten, sa Skogen om oksen.

Oksen verka veldig roleg og hadde ikkje synlege skadar etter ferda. Skogen fortel at han har vore korte turar utanfor gjerdet før, men no blir han sett på eit meir utbrotsikkert beite.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje