Sosiale medium

Bø i Telemark
18
6°C
 

Dato

Fredag 20. oktober 2017

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Frå gravøl til konsert

Tre feler. Aud Mari Stenstad, Kirsti Hegna og Anne Kirsti Sanda Torekåsa i Bø countryklubb inviterer til konsert med tre feler og tre spelemenn i fiskelagshytta på Oterholt.

 

Hardingfeler for fyrste gong

 

For fyrste gong er hardingfela hovudinstrument når Bø countryklubb inviterer til konsert. Eller hardingfeler, for det blir tre spelemenn og tre feler i sving denne kvelden.

Når dei fyrst skulle innlemme hardingfela i programmet, har dei gjort det skikkeleg. Torgeir Straand, Per Anders Buen Garnås og Ottar Kåsa er spelemennene som stiller opp i countryklubben fredag 20. oktober.

Konsertsalen er fiskelagshytta. Plassen er ikkje stor, så det gjeld å vera tidleg ute.

 

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no

 

Startar planlegginga av ny skule

Skal rivast. Deler av den gamle skule skal rivast. Ein håpar at den kan stå til den nye skulen er ferdig.

 

Håpar å unngå midlertidige lokale

Når arbeidet med å planlegge ny skule i Sauherad startar er eit av måla å klare bygginga utan å måtte rive den gamle delen først. Kva kostnadane blir er ikkje klart, men det er sett av 206 millionar kroner i økonomiplanen.

 

Sauherad kommunestyre vedtok å byggje ny skule i 2015. Ordførar Mette Haugholt seier at det skal byggjast eit nytt bygg for femte til tiande klasse. Dessutan skal det byggjast eit fellesbygg som blant anna skal innehalde fellestenester og kulturskule.

I følgje vedtaket skal også idrettshallen/gymsalen byggjast på. Bygget som første til fjerde klasse held til i var ferdig i 1998 og skal byggast om litt for å passe til den nye anlegget. Den gamle delen mot vegen som femte til tiande held til i i dag skal rivast.

Bøforskar med på å stoppe kosttilskot

Underviser ved høgskulen. Til dagleg arbeider Synne Kleiven ved Høgskulen i Søraust-Noreg i Bø.

 

Synne Kleiven har testa kosttilskot for tv-programmet FBI og funne eit giftstoff.

 

I dag, onsdag, er temaet for Forbrukerinspektørene (FBI) på NRK blågrøne algar. I følgje programomtalen på nettsida handlar det om at ein brukar blågrøne algar i kosttilskot, då er det supersunt, medan badevatn med blågrøne algar er farleg å bade i.

 

Synne Kleiven er førsteamanuensis ved Høgskulen i Søraust-Noreg i Bø. Kleiven forskar på vasskvalitet og er med i programmet. Ho har funne ut at det er mykje snusk i kosttilskot. Eit produkt er alt trekt frå marknaden.

– Me kunne påvise eit skadeleg stoff i eit kosttilskot, fortel Kleiven.

I programmet til FBI har ho testa produkta for giftige stoff. Høgskulen i Søraust-Noreg i Bø og Veterinærinstituttet i Oslo har begge testa dei undersøkte kosttilskota. Dei to institusjonane testa totalt sju produkt for FBI, seks vart friskmelde medan det sjuande inneheldt giftstoff. Det var stoffet mikrocystin som vart påvist, det fanst i større mengder enn det WHO har sett som grense for drikkevatn.

Til dagleg underviser og forskar Kleiven ved Institutt for natur, helse og miljø i Bø. Ho har mykje med blågrøne algar å gjere i arbeidet, det vil seie det er ikkje eigentleg algar, men bakteriar. Kleiven fortel at dei kan blomstre opp i vatn og innsjøar og er potensielt farlege.

 

 

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®