Sosiale medium

Bø i Telemark
34
-10°C
 

Dato

Fredag 14. desember 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Kulturpris til Rocksamfunn-eldsjel

Ordførar Mette Haugholt og kulturprisvinner Bjørn Arve Skjeslien under utdelinga av kulturprisen torsdag kveld. Foto: Gro B. Røiland 


Sauherad kommunes kulturpris for 2018 går til Bjørn Arve Skjeslien, musikar, frivillig kulturarbeider og drivkraft i Akkerhaugen Rocksamfunn gjennom mange år.

Ordførar Mette Haugholt delte ut prisen etter kommunestyremøtet i Sauherad torsdag kveld.

– Bjørn Arve er kjent som ein engasjert og handlekraftig person som brenn for lokalmiljøet. Eg vil særleg framheve Akkerhaugen Rocksamfunn, men Bjørn Arve har eit stort spenn og ei stor kontaktflate og samarbeider på mange kantar, sa ordføraren under tildelinga.

Les meir i papiravisa 20. desember eller i e-avisa for abonnentar på boblad.no.

 

Kjempar for ny skule

May Britt Sauro, leiar i Akkerhaugen Velforening, delte ut faklar til dei mange frammøtte. Foto: Gro B. Røiland

 

Dei var mange og tydelege, forsamlinga som møtte opp utanfor kommunehuset på Akkerhaugen måndag.

På initiativ frå Akkerhaugen Velforening, og med støtte frå FAU, var folk samla for å seie si meining om ei eventuell utsetjing av ny barne- og ungdomsskule på Gvarv.

– Ny skule nå! var den tydelege beskjeden kommunestyret fekk med seg inn til kveldens kommunestyremøte.

 

Video frå måndagens demonstrasjon kan du sjå her:

 

Les meir i papiravisa torsdag 29. november.

Fornøgd med løysinga for historie

 

Histore blir nettstudie ved universtietet i Bø

Dei tilsette i Bø er fornøgd med den løysinga for historiestudiet ved universitetet i Bø som styret vedtok torsdag denne veka.

 

Det opplyser Jens Johan Hyvik og Nils Ivar Agøy, begge professorar ved historiestudiet i Bø.

Som varsla i juni hadde styret ved Universitetet i Søraust-Noreg ein gjennomgang av  studietilbodet ved institusjonen dei komande åra.

Den løysinga som er vedteken vil seie at det blir nett- og samlingsbasert studium i Bø. Det vil ikkje bli teke opp studentar som studerer historie på heiltid i Bø.

Me kjem tilbake med meir om saka i papiravisa.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje