Sosiale medium

Bø i Telemark
04
19°C
 

Dato

Torsdag 25. mai 2017

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Bøndene aksjonerte i Bø

Av Telemark bondelag fekk ordførar Olav Kasland eit ope brev å gje til stortingspolitikarane. Foto: Gro B. Røiland 

Rundt 20 traktorar og dobbelt så mange bønder frå fire bondelag i Midt-Telemark samla seg i dag i Bøgata og på Bø torg i protest mot jordbruksforhandlingane og tilbodet frå regjeringa. I spissen for aksjonen sto Telemark bondelag, og målet for bøndene var kommunehuset i Bø. Her fekk ordførar Olav Kasland overlevert eit ope brev til dei politiske partia på Stortinget, der politikarane blir oppmoda om å vise ansvar i jordbruksoppgjeret.

– Regjeringa har ikkje vist vilje til å strekke seg så langt at det er mogleg å få til ei avtale. Telemark bondelag meiner det er svært skuffande, heiter det mellom anna i brevet.

Bønder over heile landet markerer i dag protest mot regjeringa sitt tilbod i forhandlingane, eit tilbod som har ført til brot. I Telemark har det vore aksjonar i Bø, Seljord og Skien. Nå er det opp til Stortinget å vedta oppgjeret.

Les meir om aksjonen i Bø i papiravisa neste veke.

 

Sauherad-elevar teiknar kommunevåpen

Grafikar Dag Einar Hvitsand har overført elevane sine skisser til våpenskjolda.

 

– Det viktigaste er godt samarbeid

I førre veke presenterte Bø blad tolv forslag til nytt kommunevåpen teikna av barn og unge frå Bø. I denne utgåva presenterer me forslag frå tolv barn og unge i Sauherad.

Også elevane frå Sauherad meiner eple og hardingfele bør vere med i det nye kommunevåpenet. Men dei er også opptekne av vatn, fjell og bever. Kva den nye kommunen skal heite har dei også diskutert.

– Symbol og namn er vel og bra, men det viktigaste er at Bø og Sauherad kan jobbe godt saman og skape ein god kommune, meiner ein av elevane, Eline Lindheim.

 

Sjå dei kreative forslaga og les om namnediskusjonen i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.  

 

 

 

– Gå til topps!

Fotoutstilling og kake. I tillegg til det tradisjonelle programmet kan 17.maikomiteen i år lokke med kake og fotoutstilling om Gjermund N. Grivi i Gullbring etter Talarstemnet. f.v. Kristin Ødegård Vestgarden, Margit Ims med Ingelin og Kjell Stundal.

 

Ikkje hopp av i svingen

17. maikomiteen lovar ein tradisjonsrik og flott 17. mai, men har eitt ønskje: Det er at alle går opp kyrkjebakken og ikkje hoppar av toget i svingen.

– Alle må gå opp til kyrkja. I år blir vegen nyasfaltert, lokkar Kristin Ødegård Vestgarden.

– 17. mai-feiringa er veldig tradisjonell og vel innarbeidd. Det blir inga endring, det har me prøvd, det var ikkje vellykka, smiler Kjell Stundal.

Litt nytt har nemnda likevel lurt inn, ein har valt nasjonaldagen til å feire stortingsmann og mykje meir, Gjermund N. Grivi. Blant anna skal det avdukast ei byste av Grivi på nasjonaldagen. Kake blir det også å få.

 

Les meir om feiringa av 17. mai i papiravisa eller kjøp avisa digitlt på buyandread.no.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje

s2Member®