Restaurering av Brenne gard i Eikjabygda. Eigar Knut Midtbø. Sveitserhus byggmeister Stadskleiv   Brenne gard i Eikjabygda. Eigar Knut Midtbø. Sveitserhus byggmeister Stadskleiv 

Spesielt. Dette hjarte har ikkje Knut Midtbø sett på andre hus. Det er plassert ved etasjedele.

Byggeskikkpris til sveitserhus

Restaurering av Brenne gard i Eikjabygda. Eigar Knut Midtbø. Sveitserhus byggmeister Stadskleiv Brenne gard i Eikjabygda. Eigar Knut Midtbø. Sveitserhus byggmeister Stadskleiv Spesielt. Dette hjarte har ikkje Knut Midtbø sett på andre hus. Det er plassert ved etasjedele.

Til inspirasjon. Byggeskikknemnda meiner Knut Midtbø har gjort eit stort arbeid med restaureringa og vore til inspirasjon for andre.

Skryt for restaureringa av huset på Brenne

– Det er kjempemoro, seier Knut Midtbø. Han er nyslått vinnar av Bø Museum sin byggeskikkpris for oppussinga av hovudhuset på Brenne.

– Byggeskikk-nemnda har valt å dele ut prisen for 2015 til ein byggherre som har gjort eit stort arbeid med å restaurere eit stasleg sveitserbygg tilbake til gamal prakt, skriv nemnda.

Det er Ellen Schrumpf, Tor-Eilev Almankås og Ingrid Kvissel som utgjer nemnda og Bø Museum som står bak prisen.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no. Du kan også sjå fleire bilde i eit eige billedgalleri her på nettsida.

Bildet på framsida:

Lag på lag. Det er lag på lag med utskjeringar og praktfulle spir på Brenne.