Graset gror

Haustballar. Dei ligg som små egg, med og utan innpakning, på Vreimsida om hausten.

Foto: Signe Vreim Østtveit