Ut til brukarane. Kvardagsrehabiliterings-teamet skal finne ut kva heimebuande brukarar ønskjer å få hjelp til å greie sjølve og så trene med dei for at dei skal klare det. F.v. Barbro Tjønntveit, Stine Sjøberg Bentsen, Monica Juel, Jorunn Kristiansen, Lars Petter Rekkedal og Kristine Innleggen.
Ut til brukarane. Kvardagsrehabiliterings-teamet skal finne ut kva heimebuande brukarar ønskjer å få hjelp til å greie sjølve og så trene med dei for at dei skal klare det. F.v. Barbro Tjønntveit, Stine Sjøberg Bentsen, Monica Juel, Jorunn Kristiansen, Lars Petter Rekkedal og Kristine Innleggen.

– Skal kjenne seg trygge heime

Ut til brukarane. Kvardagsrehabiliterings-teamet skal finne ut kva heimebuande brukarar ønskjer å få hjelp til å greie sjølve og så trene med dei for at dei skal klare det. F.v. Barbro Tjønntveit, Stine Sjøberg Bentsen, Monica Juel, Jorunn Kristiansen, Lars Petter Rekkedal og Kristine Innleggen. Kr-team Bø kommune heimeteneste fysioterapeut hjelpepleier

Spør kva brukaren ønskjer

– Kva er viktig for deg? Det er spørsmålet dei gamle skal få. Ut frå det skal det lagast eit sopplegg som skal hjelpe folk til å klare seg betre i kvardagen og kjenne seg trygge.

– Målet er at den enkelte skal kjenne seg trygg i eigen heim og bu heime så lenge som mogleg. Ein skal kunne ha aktive og gode liv og utsetje behovet for hjelpemidlar og sjukeheimsplass så lenge som mogleg.
Det seier Stine Sjøberg Bentsen, fysioterapeut og leiar for prosjektet kvardagsrehabilitering i Bø kommune.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no