Sauheraddagane 2016 Kjernehuset 3

Marknadsdag i Gamlegata

Sauheraddagane 2016 Kjernehuset 3

Skapar liv i gata. Eit knippe fruktbygdingar som er i sving under marknadsdagen på Gvarv laurdag. Ståande f.v. Arild Rekkedal, Aslak Gunnheim, Gunhild Jonsås Aaknes, Aslaug Groven Årnes, Hilda Sørum og Eva Marie Kåsin. Sitjande framme er Martin Ødegaard og Jorid Vale.

Fruktbygda Sauherad feirar at våren er på gang. Laurdag blir det liv og røre i Gamlegata.

For 23. året på rad blir det tradisjonell marknadsdag i Gamlegata på Gvarv komande laurdag. Marknadsdagen er ein del av Sauheraddagane som omfattar arrangement over heile bygda gjennom heile mars månad. Det absolutte høgdepunktet under dagane er marknadsdagen der det går slag i slag i over fire timar med ulike innslag og tilbod.

For folk i Sauherad er marknadsdagen eit sikkert vårteikn og arrangørane tingar alltid fint vêr. Dei bestemte damene i arrangørstaben, Jorid Vale og Hilda Sørum, får det som oftast akkurat som dei vil. Det var tidleg i veka varsla om strålande fint vêr og nærare 40 påmeldte utstillarar.

– Opninga blir ny i år. Den er flytt til Bakeriet og det nye Kraftkoret inviterer til allsong saman med Klunkelaget, seier Jorid Vale, og legg til at den nye ordføraren, Mette Haugholt, står for opninga for første gong.