160317-botanikkmøte-privat-

Samlar botanisk interesserte

160317-botanikkmøte-privat-

Botanikkinteresserte. Tora Skjerkholt Aarnes, Odd Vevle, May Berthelsen o g David Mundal var med på møtet for botanikkinteresserte. Foto: Privat

Vil skape nettverk

Ei gruppe botanisk interesserte personar i midtre og øvre Telemark har samla seg og ønskjer å auke interessa for naturen og skape nettverk mellom interesserte personar.

– Me prøvar å samle botanisk interesserte i dette området. Målet er ikkje å danne ei botanisk foreining i konkurranse med Telemark Botaniske Forening, seier ein av dei, Torbjørn Norendal.

Byggje nettverk

Han seier ein heller vil vere ei støtteforeining, men så langt er det ikkje konkrete planar om konkret organisering, ein går for ei lausare form der ein kan byggje individuelle nettverk og organisere aktivitetar.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no