Ikkje åleine. Kristian Bogen, ny rektor ved Høgskolen i Telemark var glad for at han ikkje var åleine som er ny ved skulestart.
Ikkje åleine. Kristian Bogen, ny rektor ved Høgskolen i Telemark var glad for at han ikkje var åleine som er ny ved skulestart.

Nye leiarar på HSN

Ikkje åleine. Kristian Bogen, ny rektor ved Høgskolen i Telemark var glad for at han ikkje var åleine som er ny ved skulestart.

Nils Kristian Bogen, tidlegare rektor på Høgskolen i Telemark, er tilsett som prorektor ved HSN. Arkivfoto: Marta Kjøllesdal

Styret for Høgskolen i Søraust-Noreg har tilsett nye leiarar. Fire av totalt elleve i den nye leiinga kjem frå tidlegare Høgskolen i Telemark.

Morten Christian Melaaen, Arild Hovland og Anton Stubberud er tilsette som dekanar ved fakultet som har fagmiljø representert ved Campus Bø.

Nils Kristian Bogen, tidlegare rektor ved HiT, er tilsett som prorektor. Pål Augestad, som tidlegare har vore leiar av Institutt for idrett og friluftsliv i Bø, blir ny viserektor for forsking, innovasjon og internasjonalisering.

Les meir om dei nye HSN-leiarane i neste utgåve av Bø blad.