160616-Torbjørn-Børte-

Samlar underskrifter for folkeavstemming

160616-Torbjørn-Børte-

Torbjørn Børte sit på stand på Sønstebøtunet i dag for å samle underskrifter for folkeavstemming. Foto: Gro B. Røiland

Det er sett igang innsamling av underskrifter til støtte for folkeavstemming om kommunesamanslåinga mellom Bø og Sauherad. I går og i dag blir det samla inn underskrifter på Sønstebøtunet og Bøsenteret. Underskriftene skal leverast før kommunestyret i Bø i kveld, der kommunesamanslåing kjem opp som sak.

Det blir vist til paragraf 39a i kommunelova si omtale om innbyggjarforslag. I lova heiter det mellom anna:  «Innbyggerne i kommunen eller fylket kan fremme forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig. Kommunestyret eller fylkestinget tar selv stilling til om forslaget gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.»

Initiativtakarane i Bø håpar å få minst 122 underskrifter, noko som er 2 prosent av innbyggjartalet i Bø. Ein av initiativtakarane er Halvard Jansen.

– Me fekk nok av kommunestyrets si overkøyring, seier Jansen.

I skrivet som folk blir bedt om å skrive under på, heiter det mellom anna:

«Me krev at bøheringane som borgarar nå får nytta retten sin til å gje til kjenne sitt syn på den føreslegne samanslåinga av kommunane Bø og Sauherad. Me kjem ikkje til å forstå det om Bø kommunestyre vil hindra at me får bruke røysteretten vår i denne saka.»