KREVJANDE: Rektor Jon Helge Bergane seier det er krevjande for lærararne å undervise på raudt nivå.
KREVJANDE: Rektor Jon Helge Bergane seier det er krevjande for lærararne å undervise på raudt nivå.

God søking til Bø vgs

160630-Vgs-struktur-Jon-Helge-Bergane-03-

Minoritetsklasse. Rektor Jon Helge Bergane opplyser at Bø vgs startar opp igjen med innføringsklasse for minoritetsspråklege til hausten.

 

Bø vidaregåande skule (Bø vgs) har litt fleire søkjarar i år enn i fjor.

Rektor Jon Helge Bergane reknar med at 360 elevar startar opp 15. august.

Det viser tal frå prøveopptaket i slutten av mai. Hovudinntaket er 8. juli og siste inntaket er 5. august.

Bergane seie at søkinga til vg1 er god.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.