161013-asbjorn-botnen-vegar-49-b

2,6 millionar til Lifjellvegen

161013-asbjorn-botnen-vegar-49-b

Mange reagerer. Per Hanstad (t.h.) seier det er mange av turistane som kjem til Lifjell som reagerer på kvaliteten på vegen. Asbjørn Botnen meiner vegkvaliteten er viktig for næringsutvikling på Lifjell.

Får pengar til asfalt

Samferdselsutvalet i Telemark fylkeskommune har hatt møte og vedteke plan for asfaltering av vegar. Ifølgje vedtaket skal det vere sett av 2,6 millionar koner til asfaltering av Lifjellvegen. Det står også at Vatnar parsell får 1,5 millionar kroner og Grønkjør fr 2,4 millionar kroner. Fylkestingsmedlem Olav Kasland (V) frå Bø, meiner det er liten fare for at lista blir endre i fyllestinget.