170420-Batterijakta-vinnar-20-b

Vann batterijakta

Såjorda er klar. Elevane har jord som dei har laga ved å kompostere matavfall. No ventar dei på premien i batterijakta, eit minidrivhus og frø som dei kan så i jorda.

Får minidrivhus og frø

Fjerde klasse ved Folkestad skule vann batterijakta i Telemark. Klassen samla inn 225 kilo brukte batteri. No ventar elevane på premien.

I batterijakta har elevane i fjerdeklassar over heile landet samla inn brukte hushaldsbatteri.

Me besøkte klassen ved Folkestad før påske, litt ute i batterijakta. Då hadde elevane alt samla inn 126 kilo og leia i Telemark. Sidan det har dei jobba og fått inn nesten dobbelt så mykje. Ingen av dei andre skulane i Telemark har klart å ta dei igjen, og den gode innsatsen har ført dei til topps i fylket.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.