Lokalaviser opplag brd

Tre Telemarks-aviser aukar på papir

Sterke papiraviser. Bø blad, Kanalen og Drangedalsposten aukar opplaga sine på papir. Foto: Øystein Akselberg

Dei ti lokalavisene i Telemark auka det samla opplaget sitt i fjor. Samla netto-opplag er 64.171 og størst er Telemarksavisa. Sju av dei ti telemarksavisene auka sitt netto-opplag. Tre av dei minste lokalavisene aukar også på papir. Det gjeld Bø blad, Kanalen og Drangedalsposten. Dei store avisene går tilbake på papir og fram digitalt. Det er Landslaget for lokalaviser som i dag presenterer opplagstala for over hundre medlemsaviser landet rundt.