Bøgata 87 Fagerheim og Bøgata 89 20. april 2018 3

Mange bygg på bevaringsliste

Foreslår bevaring. Dei to gamle forretningsbygga i Bøgata 87, Fagerheim, og Bøgata 89, er begge på den nye lista over bygg som Bø kommune bør få bevaringsstatus. Foto: Øystein Akselberg

I forslaget til ny sentrumsplan foreslår Bø kommune å gje enda 17 bygg og eigedomar i Bø sentrum bevaringsstatus. Frå før er fleire bygg på lista, for eksempel restauranten Den Gode Nabo, Skoghaugen og Bø stasjon. Nye bygg på lista er funkisbygga i Bøgata 20, der Bø brød held til i dag, og Bøgata 54, der Peer Gynt-kiosken held til.

Sjå sist nummer av avisa for fullstendig liste og les kva nokre av huseigarane har å seie til bevaringsforslaga.