TRENG VEDLIKEHALD: Gullbring kulturanlegg treng pengar til vedlikehald.
GULLBRING: Arkitekten plasserte biblioteket i andre etasje i fløyen som går ut til høgre. FOTO: Arkivfoto

Utsett svarfrist for ny sjef

Ny organisering. Dersom det blir ny organisering kan det få konsekvensaar for stillinga til sjefen for Gullbring, ifølgje avtroppande styreleiar Arne Rui.

Potensiell Gullbring-sjef ventar på politikarane

Avtroppande styreleiar Arne Rui opplyser at personen som har fått tilbod om å ta over som dagleg leiar for Gullbring kulturanlegg har fått utsett svarfrist.

Vedkomande får vente med å takke ja eller nei til etter at kommunen har behandla rapporten om Gullbring som KPMG har laga. Rui peikar på at spesielt organisasjonsform kan bety mykje for korleis stillinga til vedkomande vil bli.