QUIZ: Kan hende "Gullbring Kulturhus" er svaret på eit av spørsmåla, men kva for eit?
QUIZ: Kan hende "Gullbring Kulturhus" er svaret på eit av spørsmåla, men kva for eit? FOTO: Arkivfoto

Utsett svarfrist for ny sjef

Ny organisering. Dersom det blir ny organisering kan det få konsekvensaar for stillinga til sjefen for Gullbring, ifølgje avtroppande styreleiar Arne Rui.

Potensiell Gullbring-sjef ventar på politikarane

Avtroppande styreleiar Arne Rui opplyser at personen som har fått tilbod om å ta over som dagleg leiar for Gullbring kulturanlegg har fått utsett svarfrist.

Vedkomande får vente med å takke ja eller nei til etter at kommunen har behandla rapporten om Gullbring som KPMG har laga. Rui peikar på at spesielt organisasjonsform kan bety mykje for korleis stillinga til vedkomande vil bli.