190404-H-Jan-Lepperød---smil

Vil ikkje selje Gullbring-aksjar

Meir informasjon. Jan Lepperød vil ha meir informasjon frå kommunen før han eventuelt seier ja til sal.

Kommunen vil kjøpe ut dei små aksjonærane i Gullbring. Jan Lepperød er ein av dei små som eig aksjar. Han vil ikkje selje til kommunen.

– Gullbring er bygda si storstove, Eg gir ikkje bort aksjane til Studentsamskipnaden. Eg er usikker på korleis den vil ivareta innbyggjarane sine interesser, seier Lepperød.

Han seier at dersom salet til Samskipnaden er til bygdas beste er det ok, men då må ein få meir informasjon.

Les meir om småaksjonærane og kva kommunen jobbar med når det gjeld Gullbring i papiravisa eller eavisa på nett.