191031-Basar-Vatnar-02-b

Basar gir pengar i kassa


Basar er sosialt: Praten går rundt borda medan ein ventar på at årane skal trekkjast og vinnarane kårast. Framme i midten sit (t.v.) Nina Olea Hovemoen og Veslemøy Almankås Gjessing.

Basar skaffar pengar i kassa og er sosiale møteplassar. I helga var det på Valen og Friheim det føregjekk.

– Me har eit grendehus som er gammalt og ikkje godt isolert. Det kostar litt å drifte det. Dessutan samlar det folk i grenda, det er sosialt.

Det seier leiar i Flatin og Valen grendelag, Gjermund Gjessing.

Les meir om korleis det gjekk på basarane i helga i papiravisa eller eavisa torsdag.