SKAL TEIKNE NY KOMMUNE PÅ KART: Kommuneplanleggar Kristin Karlbom Dahle (t.v.) og ordførar Siri Blichfeldt Dyrland står framfor eit både spennande og krevjande arbeid når ny kommune skal få ein heilheitleg og ny arealdel som del av kommuneplanen.
SKAL TEIKNE NY KOMMUNE PÅ KART: Kommuneplanleggar Kristin Karlbom Dahle (t.v.) og ordførar Siri Blichfeldt Dyrland står framfor eit både spennande og krevjande arbeid når ny kommune skal få ein heilheitleg og ny arealdel som del av kommuneplanen.

Treng innspel om Lifjell, parkering, strandsone og bustadfelt