SKAL TEIKNE NY KOMMUNE PÅ KART: Kommuneplanleggar Kristin Karlbom Dahle (t.v.) og ordførar Siri Blichfeldt Dyrland står framfor eit både spennande og krevjande arbeid når ny kommune skal få ein heilheitleg og ny arealdel som del av kommuneplanen. Måndag og tysdag kan du møte Karlbom Dahle på opent plankontor.
SKAL TEIKNE NY KOMMUNE PÅ KART: Kommuneplanleggar Kristin Karlbom Dahle (t.v.) og ordførar Siri Blichfeldt Dyrland står framfor eit både spennande og krevjande arbeid når ny kommune skal få ein heilheitleg og ny arealdel som del av kommuneplanen. Måndag og tysdag kan du møte Karlbom Dahle på opent plankontor.

Nå kan du meine noko om Lifjell, bustadfelt og strandsoner