FÅR KOMPENSERT: Barnehagane får tilskot frå kommunane sjølv om dei er stengde.
FÅR KOMPENSERT: Barnehagane får tilskot frå kommunane sjølv om dei er stengde.

Foreldra slepp å betale for stengde barnehagar og SFO