OPNAR FOR UNNTAK. Seljord-ordførar Beate Marie Dahl Eide vidarefører strenge innreisereglar, men opnar for unntak.
OPNAR FOR UNNTAK. Seljord-ordførar Beate Marie Dahl Eide vidarefører strenge innreisereglar, men opnar for unntak.

Lokale verksemder kan få unntak frå innreiseforbod