GRILLING ER LOV. Det er lov å grille i eigen hage, men ikkje lov med bål eller bråtebrenning utandørs.
GRILLING ER LOV. Det er lov å grille i eigen hage, men ikkje lov med bål eller bråtebrenning utandørs.

Brannsjefen:

– Ikkje bruk open eld utandørs