Car mechanic changing tire in professional car repair service
NY DEKKSKIFT-FRIST. Piggdekk må av innan 1. mai. Til hjulskiftjobben er det primært to ting ein treng: Hjulkryss og ein god jekk.

Utsett frist for dekkskift