VIGSLA: Anne-Inger Liunner seier Nes menighetshus er vigsla. Her kan ein ta i mot fleire til gudsteneste enn i Nes kyrkje når ein må følgje koronareglane om blant anna avstand.
VIGSLA: Anne-Inger Liunner seier Nes menighetshus er vigsla. Her kan ein ta i mot fleire til gudsteneste enn i Nes kyrkje når ein må følgje koronareglane om blant anna avstand. FOTO: Marta Kjøllesdal

Gudsteneste opne for publikum to plassar