FARE FOR UNDERSKOT: I sakspapira til styret skriv rektor Petter Aasen at det er fare for underskot ved USN utan ein gjer tiltak. 


REELL NEDGANG: Rektor ved USN, Petter Aasen, meiner budsjettforslaget frå regjeringa vil føre til ein reell nedgang i pengane til USN. 

KAN GÅ VIDARE. Rektor Petter Aasen ved USN har fått klarsignal frå styret om å gå vidare med utbyggingsplanane på campus Bø. Arkivfoto.
GRATULERER: – Eg gratulerer fakultetet med eit strålande resultat som har kravd stor arbeidsinnsats, seier rektor Petter Aasen. FOTO: Marta Kjøllesdal

Fekk ja til å gå vidare med byggjeplanar