KOMMUNANE VEIT BEST. Leiar i nærings- og reiselivsutvalet, Truls Vasvik, seier det er kommunane som kjenner næringslivet best og veit kven som treng pengane mest i dagens situasjon.
KOMMUNANE VEIT BEST. Leiar i nærings- og reiselivsutvalet, Truls Vasvik, seier det er kommunane som kjenner næringslivet best og veit kven som treng pengane mest i dagens situasjon.

Delte ut pengar i ekstraordinært møte