Terje Kili meiner det ikkje handlar om å utvide sentrums grensa lenger, men kva slags handel ein skal ha i handelsparken på Grivijordet.
Terje Kili meiner det ikkje handlar om å utvide sentrums grensa lenger, men kva slags handel ein skal ha i handelsparken på Grivijordet. FOTO: Marta Kjøllesdal

Kili har sagt opp sjefsjobben