Midt-Telemark kommunestyre formannskapet formannskapsmøte
EKSPROPRIASJON: Formannskapet diskuterte haldninga til ekspropriasjon av grunn til veg til nytt bustadfelt i Bergenåsen. F.v. Bjørn Magne Langkås, Ingemar Bråten, Mette Haugholt, Steiar Seland og Borgar Kaasa.

Diskuterte ekspropriasjon i Bergenåsen