TØMMERTERMINAL: Bane Nor har fått laga skisser av to alternative plasseringar av tømmerterminal ved Sunde på Nordagutu. Illustrasjonen viser aust-alternativet der terminalen ligg på oversida av Sørlandsbanen. Vest-alternativet vil liggje på nedsida langs fylkesvegen. Illustrasjon: Bane Nor
TØMMERTERMINAL: Bane Nor har fått laga skisser av to alternative plasseringar av tømmerterminal ved Sunde på Nordagutu. Illustrasjonen viser aust-alternativet der terminalen ligg på oversida av Sørlandsbanen. Vest-alternativet vil liggje på nedsida langs fylkesvegen. Illustrasjon: Bane Nor

Planlegg gigantprosjekt til 350 millionar på Nordagutu