Midt-Telemark kommunestyre kommunestyremøte
STØRSTE CO2-KUTTA: Thor W. Bjørlo frå Norsk Bane peika på at det er å bytte flyreiser med tog som gir størst kutt i CO2-utslepp.

– Langdistansetoga er dei som er lønsame