Arvid Hagen Arbeiderpartiet parkeringskjellar sentrum regulering områdeplan
med sykkel
SA JA: Arvid Hagen, Arbeiderpartiet, seier at PTN-utvalet sa ja til at ein huseigar i Stasjonsvegen skal få gjere kontor om til hyblar utan å byggje parkeringskjellar.

– Krav om parkeringskjellar gjer det dyrt å byggje ut i sentrum