Les også:

– Eg er trygg på at kommunen taklar dette godt