– Demokratiet vårt er ikkje perfekt, heldigvis kanskje