TRÅR TIL I LOKALAVISA. Studentane Åsne Mæland (t.v.) og Eline Nesje har vore skribentar i Bø blad sidan dei gjekk på ungdomsskulen.
TRÅR TIL I LOKALAVISA. Studentane Åsne Mæland (t.v.) og Eline Nesje har vore skribentar i Bø blad sidan dei gjekk på ungdomsskulen.

To verdifulle julehjelparar i lokalavisa