STOPPEPLASS: Rektor Tine Kvilekval ber foreldre som køyrer barna til skulen sette dei av ved Sauherad bygdeheim, slik at dei kan gå undergangen til skulen. Fram til nye parkeringsplassar er klare i mars, er det ikkje lov å køyre inn til skulen.
FOR MANGE: 9. 0g 10. trinn har for mange elevar til at alle kan gå kvar dag, forklarar rektor ved Sauherad barne- og ungdomsskule, Tine Kvilekval. FOTO: Gro B. Røiland

Vekslar på å gå på skule